סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

המשתכר אל ישתכר יתר על שתות / בבא מציעא מ ע"ב

הרב ברוך וינטרוב

דף יום-יומי, תורת הר עציון

 

"...והאמר שמואל: המשתכר – אל ישתכר יתר על שתות!".

הטור (חושן משפט סימן רל"א) מביא את דעת הרמ"ה שדינו של שמואל נוהג רק במקום שבית דין קובע את שער המכר, אך כשבית דין אינו קובע את השער יכול כל אחד למכור כרצונו, ונימוקו: כאשר שאר המוכרים מוכרים כרצונם, ללא כל פיקוח, אין זה הוגן לחייב אחד מהם למכור במחיר נמוך יותר. דברי הרמ"ה נראים קשים ביותר: וכי מפני שחלק מן המוכרים עוברים על האיסור להשתכר יתר על שתות נתיר גם לאחרים לעבור עליו?!

מסתבר שהדבר תלוי בהבנת דינו של שמואל. אפשר להבין כי האיסור שקבע שמואל הוא איסור פרטי על המוכר, וטעמו: רווח של יותר משתות הוא מעין גזל, אף אם הקונה מודע לו (וכשם שמצינו בריבית, שהתורה אסרה לנצל את צרכיו של אדם אחר כדי לקבל יותר מן הראוי אף אם הלה מסכים לכך). ברם יש מקום להבין כי דינו של שמואל אינו איסור פרטי המוטל על כל מוכר ומוכר כי אם תקנה כללית שתכליתה למנוע הפקעת מחירים. ואכן, הרמב"ם (מכירה יד, א–ב) צמצם את הדין הזה לדברים שיש בהם חיי נפש, כגון יינות, שמנים וסלתות, ופסק שאינו נוהג במותרות כמו קושט ולבונה (ועיין בנושאי כליו על אתר, שתמהו מה מקורו בעניין זה).

ההלכה של הרמ"ה הולמת את ההבנה השנייה שהצענו בדברי שמואל. אם המטרה של הגבלת שיעור ההשתכרות ממסחר היא הגנת הלקוחות, אין בה טעם אם היא אינה נאכפת על כל המוכרים. לפיכך כאשר בית דין אינו כופה על שער מסוים, אין המוכרים צריכים לצמצם את רווחיהם בשעה ששאר הסוחרים אינם עושים כן.

(לתוספת עיון כדאי לראות את דברי הרמ"ה במקורם – בבא בתרא צ ע"א.)

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר