סקר
כמה זמן אתה כבר גולש בפורטל הדף היומי


 

מעט מאורו של הדף היומי
הרב יהודה זולדן
 

לפני עיור, ולפני דלפני


מוצרים שגויים משתמשים לעבודה זרה, אסור למכור להם בשל האיסור: "לפני עיור לא תתן מכשול". גם גויים מצווים שלא לעבוד עבודה זרה. במצבים בהם ברור שהגוי לא מתכון להשתמש בהם לעבודה זרה, מותר למכור להם ואין לחשוש שמא הגוי עצמו ימכור אח"כ את המוצר לגוי אחר שיעבוד בהם עבודה זרה. אביי נימק: "אלפני מפקדינן, אלפני דלפני לא מפקדינן". הצטווינו על לפני עיור לא תתן מכשול אך לא הצטווינו על "לפני דלפני".

הרא"ש (עבודה זרה א, יד) כותב: "ודווקא גבי עובד כוכבים אבל גבי ישראל דחיישינן להכשיל, חיישינן אלפני דלפני". אם יש סיכוי שגוי ימכור מוצר של איסור לישראל שחשוד לעבור עבירה, אזי יהיה אסור למכור לו, מצד "לפני דלפני". הרב יוסף באב"ד (מנחת חינוך מצוה רלב, ב) תמה על דברי הרא"ש הללו, שהרי נאמר ש"אלפני דלפני לא קאמרינן". אך נראה שהרא"ש סובר שדברי אביי אמורים רק ביחס לגוי ולא ביחס לישראל. אכן, לדברי התוס' (עבודה זרה טו ע"ב ד"ה לעובר) אסור יהיה למכור לגוי שימכור לישראל חשוד, מפני ש"אנו מוזהרין שלא יבא שום ישראל לידי תקלה על ידינו", אבל לא בשל איסור "לפני עיור". בספר חידושי אנשי שם (עבודה זרה ד ע"א ברי"ף), הוסיף שהטעם לכך הוא משום שכל ישראל ערבים זה לזה.

באשר למכירה לגויים, התוספות (עבודה זרה יד ע"ב ד"ה חצב) כותב שאסור למכור לגוי מוצר שברור שהוא ישתמש בו לעבודה זרה, אבל אם זה לא בטוח יהיה מותר. הרב יגאל הדאיה, רב היישוב גדיד בגוש קטיף ת"ו, נשאל אודות ייצוא פרחים לחו"ל בתקופה של חגי הגויים. לדבריו אם הפרחים המיוצאים אינם מיועדים למטרות פולחן בלבד ואפשר שייקנו למטרות נוספות, אזי מותר למכור גם אם אפשר שהם ימכרו את הפרחים למטרות פולחן. אבל למכור צמחים שכל עניינם למטרת פולחן בלבד, הרי שאסור למכור אף לסיטונאים ולמשווקים, מאחר שייעוד הפרחים לעבודה זרה (אמונת עתיך, מכון התורה והארץ, טבת-שבט תשס"ג, גליון 51).

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר