סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

מהו "כוזא"?

הרב דב קדרון

בבא מציעא מ ע"א
 

במקומו של רב יהודה, היה הנוהג למלאות חבית בארבעים ושמונה מידות של "כוזא", שהיא מידה מסוימת של יין.

המשך חכמה (במדבר יח, ט) כותב שארבעים ושמונה מידות אלו רומזות למה שאמרו חז"ל שהתורה נקנית בארבעים ושמונה מעלות. (דרך אגב, הוא כותב שהכהונה נקנית בעשרים וארבע מעלות. ובפירוש אבות (ו, ה) להגר"א מונה בכהן גדול עוד עשרים וארבע מעלות, וביחד הרי ארבעים ושמונה מעלות. ולכן אמרו (הוריות יג, א על הכתוב משלי ג, טו) "יקרה היא מפנינים" - שממזר תלמיד חכם וכהן גדול, התלמיד חכם קודם, מפני שהארבעים ושמונה מעלות שלו עדיפות על הארבעים ושמונה מעלות של הכהן הגדול).

במסכת כתובות (קד, א) נאמר שביום מותו של רבי יהודה הנשיא, לאחר שראתה שפחתו של רבי כמה פעמים שנכנס רבי לבית הכסא, וחלץ תפילין, ובצאתו מבית הכסא חזר והניח אותם, והצטער רבי בחליצתן ובהנחתן - אמרה בתפילתה: יהי רצון שיכופו עליונים את התחתונים. ומכיוון שעדיין המשיכו התלמידים להתפלל עליו היא לקחה "כוזא" וזרקתו מהגג על הארץ, ומקול הנפץ בשבירת הכד הם השתתקו ואז הוא נפטר.

המשך חכמה מסביר שאותו "כוזא" שהיא זרקה רומז לשמחה או לטהרה, שהן מהמעלות שהתורה נקנית בהן, וכיוון שהיה רבי חסר שמחה או טהרה, הבינה שפחתו שאין לו להישאר בחיים.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר