סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 


פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"מאי איכא בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן"
איזו מצוה מקיימים בית הדין המחייבים שבועה מדרבנן?


העיר הגאון רבי יוסף ענגיל ("גיליוני הש"ס") כי לכאורה יש חילוק פשוט בין שבועה דרבנן לשבועה דאורייתא. שכן בשבועה דרבנן, הרי כיון שמן התורה אינו חייב בשבועה הרי בית הדין המשביעים אותו מקיימים רק מצוה מדרבנן. ואילו בחייב שבועה מדאורייתא, הרי בית הדין המשביעים אותו מקיימים מצוה מדאורייתא. ונפקא מינה למקרה בו נציבים לפני בית הדין שני מקרים, האחד שיש להשביע בו שבועה דאורייתא והשני שיש להשביע בו שבועה דרבנן, שעליהם להקדים ולדון בדין שבו יש שבועה דאורייתא.

אך הגר"י דוחה ראיה זו, ומסביר שאמרו בגמרא (ברכות ו, א) שדין שדנים הדיינים הוא גם כן תורה וכיון שכן, הלא הלומד דינים דרבנן, כגון העוסק בדיני נר חנוכה, אף שזו מצוה דרבנן – מכל מקום מקיים מצוה מדאורייתא של לימד תורה. ולפיכך בית הדין הדנים דינו של המחויב שבועה מדרבנן, הלא עוסקים הם בתורה באותה שעה, והרי מקיימים מצות עשה מדאורייתא, ואין מקום אם כן להקדים דין אחר לפני דין זה.
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר