סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 


פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"רבי נחוניא בן הקנה היה עושה יום הכיפורים כשבת לתשלומין"
מפני מה נמשלו ישראל להקדש ותרומה?


כתבו התוספות (כתובות ל, ב ד"ה זר) שלדעת רבי נחוניא בן הקנה שגם כרת פוטר מתשלומין מדין 'קים ליה בדרבה מיניה', הרי הוא הדין אם עבר בשוגג עבירה שבמזיד חייבים עליה מיתה בידי שמים, שפטור מן התשלומין. ורק בהקדש ותרומה גזירת הכתוב שמת ומשלם.

ועל פי דברים אלו ביאר ב"פרשת דרכים" את דברי ירמיה (ב, ג) "קודש ישראל לה' ראשית תבואתה כל אוכליו יאשמו רעה תבוא עליהם נאום ה'". ואמרו בגמרא (קידושין נג, א) ש'קדש ראשית תבואתה' היינו שהנביא בא לומר שעם ישראל הם כהקדש ותרומה. אך יש להבין, שאם כוונת הכתוב שהקב"ה ייפרע מכל מי שהצר לישראל, מפני מה צריך להמשילם לקודש ותרומה, וכי אם הם כחולין לא יפרע מהם?

אך יש לבאר שרצה הנביא לומר שבעת שיפרע הקב"ה מהגויים שהרעו – 'אכלו' לישראל, יחייבם אף בחומש, כפי שחייב האוכל את ההקדש או התרומה, מלבד העונש שישית עליהם. ולכך דימה הנביא את ישראל דווקא להקדש או לתרומה, שכן בהם אף לרבי נחוניא בן הקנה האוכלם מת ומשלם – וכך לעתיד לבוא ייעשה לגויים שהרעו לישראל.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר