סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 


פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"רבי אומר על עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה יום הכיפורים מכפר"
אשכבתא דרבי וכפרת יום הכיפורים גם לשאינם שבים


אמרו בכתובות (קג, ב) שביום שנסתלק רבי יצאה בת קול שכל שהיה באשכבתא דרבי מזומן לעולם הבא. וביאר ב"פרדס יוסף" (פרשת בהר) על פי דברי המדרש (ויקרא רבה כה, יב) שכשם שיום הכיפורים מכפר כך מיתת צדיקים מכפרת. והנה לפי המחלוקת בסוגייתנו בין רבי לחכמים לענין יום הכיפורים – כך מחלוקתם לענין מיתת צדיקים שלדברי חכמים אינה מכפרת אלא לשבים ולברי רבי מכפרת בין לשבים ובין לשאינם שבים.

ומעתה מתבאר בדרך נפלאה משמעותה של אותה בת קול שיצאה בעת שנסתלק רבי, שכן לשיטתו הרי בעת פטירתו נתכפר לכולם בין לשבים בתשובה ובין לשאינם, והוא שאמרה הבת הקול שכל שהיה באשכבתא דרבי מזומן לחיי העולם הבא.

                                                                            *

על גוף דברי רבי תמה הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוצק, היאך יתכן שיהא אדם כזה שהוא רשע מרושע – עובר עבירות וממשיך בחטאו ואף על פי כן יום הכיפורים מכפר על כל עוונותיו אף שכלל לא שב מחטאיו.

וביאר, שבהיות האדם משוקע בחטאיו, הרי גם אם רוצה לשוב בתשובה אינו מסוגל להיטהר שכן הוא טובע בבוץ ואין באפשרותו לצאת להתנקות ולהיטהר. והוא שאמר רבי שיום הכיפורים מכפר גם לאינם שבים – למי שרוצה לעשות תשובה אך אין בכוחו ולפיכך עדיין לא שב. אך אכן עתה אחר יום הכיפורים, אחרי שכבר נתכפר חטאו וכבר הוציאוהו מן הטיט והחימר – כעת זהו הזמן להתחרט מעומק נפשו ונשמתו ולשוב בתשובה אמיתית.
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר