סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 

מעט מאורו של הדף היומי
הרב יהודה זולדן
 

עיצומו של יום כיפור


"רבי אומר: על כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה יום הכפורים מכפר, חוץ מפורק עול ומגלה פנים בתורה ומפר ברית בבשר, שאם עשה תשובה יום הכפורים מכפר, ואם לאו אין יום הכפורים מכפר". חכמים חולקים על ר' יהודה הנשיא וסוברים שיום כיפור מכפר רק על השבים. הרמב"ם (הל' תשובה א, ג) פוסק כחכמים שכשהמקדש חרב ואין מזבח לכפר "אין שם אלא תשובה, התשובה מכפרת על כל העבירות, אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום דבר מרשעו שנאמר: 'ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו' (יחזקאל לג, יב), ועצומו של יום הכפורים מכפר לשבים שנאמר: 'כי ביום הזה יכפר עליכם' (ויקרא טז, ל)". במקום אחר כותב הרמב"ם (הל' שגגות ג, י) שעיצומו של יום מכפר כשמאמינים בכוח היום, וכפי שניסח את דבריו הרב משה איסרליש, הרמ"א (שולחן ערוך אורח חיים סימן תרז, ו): "יום הכיפורים אינו מכפר אלא על השבים המאמינים בכפרתו, אבל המבעט בו ומחשב בלבו: מה מועיל לי יום כיפור זה, אינו מכפר לו".

מה סגולת יום הכיפורים שהוא עצמו מכפר? בספר החינוך (מצוה קפה) מסביר שה' גמל חסד עם בריותיו וקבע יום אחד בשנה לכפרה על החטאים עם התשובה שישובו. "ומתחילת בריאת העולם יעדו וקדשו לכך, ואחר שיעדו האל ברוך הוא אותו היום לכפרה, נתקדש היום וקיבל כח הזכות מאיתו יתעלה עד שהוא מסייע בכפרה. וזהו אמרם בהרבה מקומות ויום הכיפורים מכפר, כלומר שיש כח ליום בעצמו בכפרה בעבירות קלות". הרב שלום נתן רענן [חתנו של הראי"ה קוק] (בשמן רענן, חלק א עמ' רטו) הסביר שסגולת יום כיפור היא נעלה מכל יום, ורבי יהודה הנשיא חדר לפנימיות קדושת יום הכיפורים ולפנימיות קדושת נשמת ישראל, וראה שהיום עצמו מרומם את הכל למידה של תשובה. "ואם כי למעשה אין הלכה כרבי יהודה הנשיא, אולם דבריו חיים בעומק הנשמה הישראלית, ומאירים בזיו עיצומו של יום".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר