סקר
המסכת שהיתה הכי קשה:


 

מותר לכהן לטוס מעל טומאה?

הרב דב קדרון

נזיר סד ע"א

  

הר"ש והרא"ש (בפירושם למשנה טהרות ג,ד) כותבים שאדם שעובר באוויר מעל טומאת מת אינו נטמא. על פי זה (ועל פי עוד מקורות) חשב מישהו להתיר לכוהנים לטוס במטוס שעובר מעל בית קברות.

אולם הגרי"ש אלישיב זצ"ל (קובץ תשובות הרב אלישיב חלק ב סימן ס) כתב שאין לסמוך על כך, כי המפרש למסכת נזיר כותב ש"האדם עצמו דילג על כזית מן המת ספק אם האהיל עליו - ספיקו טמא" – כלומר שגם אדם שעובר באוויר מעל טומאת מת – נטמא, וכך היא גם דעת האור זרוע (ח"ב סימן תכב).

ומלבד זאת כמה מגדולי האחרונים תמהו על דברי הר"ש והרא"ש, ובשו"ת אהל משה (ח"ב סי' קכ"ב) כתב לחדש שאף לפי דעתם כהן עובר באיסור לאו של "לא יבא" כאשר הוא עובר באוויר מעל טומאת מת, כיון שאין כאן דבר החוצץ בינו לטומאה, ונמצא שאין לסמוך על סברה זו להתיר לכוהנים לטוס במטוס מעל בית קברות.

השואל חשב שאולי ניתן לסמוך על עוד שיטות: א. שיטת הראב"ד, שמותר לכהן שכבר טמא להיטמא שוב. ב. ואולי ניתן לצרף לספק את שאלת הייחוס, שאיננו בקיאים בייחוסי הכהונה ואולי מי שמוחזק ככהן אינו כזה.

אולם גם את הסברות הללו דחה הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ופסק שאסור לכהנים לטוס במטוס שעובר מעל בית קברות.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר