סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

האם מותר לתינוק לינוק מגויה?

הרב דב קדרון

יבמות קיד ע"א

  

יונק תינוק והולך מגויה ומבהמה טמאה, ואין חוששין ביונק שקץ.

יש שלוש שיטות בין הראשונים בשאלה האם מותר לתת לילד יהודי לינוק מגויה.

רבנו חננאל (מובא ברשב"א) כתב שמדברי הברייתא הנ"ל שמשווה בין חלב גויה לחלב בהמה טמאה נראה שכשם שההיתר לשתות חלב בהמה טמאה חל רק במצב של פיקוח נפש, כך גם חלב של אשה גויה אינו מותר אלא כאשר אין ברירה, לצורך פיקוח נפש.

אולם הרשב"א סבור שאין להשוות בין חלב אשה גויה לחלב בהמה טמאה, ואין איסור תורה ואף לא איסור דרבנן לשתות חלב אשה, אולם כיון שטבע ישראל הוא נוח יותר, בגלל שרגילים לקיים מצוות, והם רחמנים וביישנים בטבע, ואף חלב נשיהן מגדל טבע כיוצא בהן, וחלב הנכרית נוצר מאכילת מאכלות אסורים המטמטמים את הלב וגורמים לתינוק טבע רע, לפיכך כל שאין חשש סכנה בדבר, מידת חסידות היא להניק בחלב ישראלית.

יש גם דעה (סמ"ג לאוין, קלב) שאין אפילו מידת חסידות בהימנעות מחלב גויה, ומותר לכתחילה לתת לתינוק לינוק ממנה.
הרמ"א (יו"ד פא,ז) פוסק כדעה האמצעית שלא להניק תינוק מגויה אם אפשר בישראלית, כי חלב הגויה מטמטם את הלב. אמנם לפי הטעם שהדבר תלוי באוכל שאוכלת האשה המינקת, כתבו כמה פוסקים שנכרית שמצויה בבית ישראל ואוכלת מאכלי ישראל, אין מידת חסידות שלא לינק ממנה, ומאידך לא טוב לינוק מישראלית שאכלה מאכלות אסורים, אפילו אם אכלתם משום פיקוח נפש.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר