סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

על איזו חומרא ניתן לוותר?

הרב דב קדרון

פסחים צד ע"א

  

בגמרא נידון דינו של אדם שלא יכול היה להגיע לבית המקדש בזמן כדי להקריב את קרבן הפסח, בגלל שנתקע בפקק תנועה ועכבו אותו גמלים וקרונות.

בדורות האחרונים היו אנשים בירושלים שחששו שמא אם הם נמצאים בעיר בערב פסח יתחייבו בעונש כרת על שלא הקריבו קרבן פסח, ולכן כל שנה נסעו אל מחוץ לעיר, כך שהיו ב"דרך רחוקה", ולכן לא היו חייבים להקריב קרבן פסח.

אמנם הגרי"ש אלישיב זצ"ל (הערות למסכת חולין דף נ,א) אמר שאין צורך בכך, כי בעצם בזמננו אין עדיין חיוב להקריב קרבן פסח, על פי דבריו של ספר החינוך (מצווה צה) שהחיוב לבנות את המזבח הוא חלק ממצוות בניין בית הבחירה, ומצווה זו אינה נוהגת כאשר אין רוב עם ישראל מצוי בארץ ישראל. מכיוון שאין לנו חיוב לבנות את בית המקדש ולא את המזבח, ממילא אין חיוב להקריב קרבן פסח, ואין צורך לחשוש שמי שלא היה בדרך רחוקה יתחייב כרת.

אמנם הגר"ש גורן זצ"ל כתב שנראה שהרמב"ם חולק על כך, שכן הרמב"ם לא הזכיר תנאי זה, ולשיטתו משמע שבכל עת אשר ישנה אפשרות לבנות את בית המקדש או את המזבח ישנה מצוות עשה לעשות זאת, גם אם עדיין אין רוב ישראל על אדמתם.

ראיה לכך ניתן להביא מבניין בית המקדש השני, שבזמנו רוב עם ישראל לא עלה לארץ, והמיעוט הקטן שעלה עם עזרא בנה את בית המקדש.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר