סקר
כמה זמן אתה כבר גולש בפורטל הדף היומי


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

זרע אברהם

נדרים לא ע"א

 
"מתני'. שאיני נהנה לזרע אברהם - אסור בישראל ומותר בעובדי כוכבים. גמ'. והאיכא ישמעאל? (בראשית כא, יב) כִּי בְיִצְחָק יִקָּרֵא לְךָ זָרַע, כתיב".

וכן אמרו במסכת יבמות דף כב ע"א: "ובנו לכל דבר, חוץ ממי שיש לו בן מן השפחה ומן העובדת כוכבים".

וקשה, כיצד מתישב הפסוק: וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל אַבְרָהָם אַל יֵרַע בְּעֵינֶיךָ עַל הַנַּעַר וְעַל אֲמָתֶךָ כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵלֶיךָ שָׂרָה שְׁמַע בְּקֹלָהּ כִּי בְיִצְחָק יִקָּרֵא לְךָ זָרַע, עם הפסוק שאחריו: (בראשית כא, יג) וְגַם אֶת בֶּן הָאָמָה לְגוֹי אֲשִׂימֶנּוּ כִּי זַרְעֲךָ הוּא? הרי מפורש שישמעאל זרעו של אברהם הוא!
עוד קשה, היות שנצטוה אברהם: אַל יֵרַע בְּעֵינֶיךָ עַל הַנַּעַר וְעַל אֲמָתֶךָ, וכלה ונחרצה לפני ה' לגרשה ואת בנה מלפני אברהם, למה נאמר: (בראשית כד, סב) וְיִצְחָק בָּא מִבּוֹא בְּאֵר לַחַי רֹאִי וביארו במדרשים שהלך להשיב את הגר לאברהם? ולא הגר בלבד אלא גם הנער שגורש שב לאברהם וחזר בתשובה כך אמרו במסכת בבא בתרא דף טז ע"ב: "(בראשית כה, ט) וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ יִצְחָק וְיִשְׁמָעֵאל בָּנָיו... שמע מינה: תשובה עבד בימיו".
ועוד קשה, הכיצד טעה אברהם שנביא היה, בהתנגדותו לגירוש הנער והאמה?

אלא שאף שצדקה שרה לשעתה, גם אברהם צדק, בהבטתו לאורך ימים וסוף מעשה לעתיד לבוא, לבל ידח ממנו נדח.
ואמנם אין ישמעאל בכלל יִקָּרֵא לְךָ זָרַע, ואינו נקרא זרעו לכל דבר שבהלכה, אבל שורש רוחני של "זרע אברהם" יש בו. וכלשון שו"ת משפטי עוזיאל (כרך ב - יורה דעה סימן נח) "מזרע ישראל באו ומצוה להשיבם אל צור מחצבתם - אלו האבות, לבל ידח ממנו נדח". ובשו"ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמן סימן סא: "שאעפ"י שאינם קרויים בנים אבל זרע ישראל הם מצד האב ועלינו לקרבם אל היהדות ולא להרחיקם מתורת ישראל ומקרב היהדות לעולם". ושם סימן סב: "השקפת רבותינו וקדמונינו ז"ל שכל זרע ישראל לא יסורו מקרב עמם לעולמים ולא ידח ממנו נדח".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר