סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

הארה שבועית מהתלמוד הירושלמי במסגרת הדף היומי

הרב נוחם בלס, מכון הירושלמי

תמורה טז ע"א

 

הבבלי בתמורה דף טז עמוד א מספר:
אמר רב יהודה אמר רב: בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן, אמר לו ליהושע: שאל ממני כל ספיקות שיש לך! אמר לו: רבי, כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר? לא כך כתבת בי ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל? מיד תשש כחו של יהושע, ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות, ונולדו לו שבע מאות ספיקות, ועמדו כל ישראל להרגו. אמר לו הקדוש ברוך הוא: לומר לך אי אפשר, לך וטורדן במלחמה.

מבואר שהמלחמה בכניסה לארץ הייתה כתוצאה מחוסר לימוד תורה.

הדבר מועצם בבבלי מסכת עירובין דף סג עמוד ב שם מסופר:
דאמר רבי אבא בר פפא: לא נענש יהושע אלא בשביל שביטל את ישראל לילה אחת מפריה ורביה, שנאמר ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא וגו' וכתיב ויאמר (לו) +מסורת הש"ס: [לא]+ כי אני שר צבא ה' עתה באתי וגו'. אמר לו: אמש ביטלתם תמיד של בין הערבים, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה. - על איזה מהן באת? - אמר לו: עתה באתי. מיד: וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. ואמר רבי יוחנן: מלמד שהלך בעומקה של הלכה.

בבלי בעירובין מסופר שהדבר החמור ביותר הוא שמבטלים תלמוד תורה למרות שנמצאים סמוך לקרב.

בירושלמי שני סיפורים אלו אינם מופיעים.

שאלה זו קשורה לגיוס בחורי ישיבות.

גיוס בחורי ישיבות

האם מותר להשתמש בתלמידי חכמים במלחמות וצרכי ביטחון?

במספר מקומות בתלמוד הבבלי מובא היחס השלילי של חכמים למשתמשים בתלמידי חכמים למאמץ המלחמתי.

מקור א: אברהם אבינו נענש בגלות של ארבע מאות שנה מפני שלקח את עבדו אליער ועשה ממנו אנגריה. (נדרים לב.)

מקור ב: המלך אסא נענש מפני שהשתמש בתלמידי חכמים. (סוטה י.)

לעומת זאת בתלמוד הירושלמי לא מובא המקור הראשון, והמקרה השני מופיע בלא ביקורת על המלך אסא אלא כעובדה שגייס בני ישיבות. (סוטה ח, י)

ונראה ששורש העניין נובע בשאלה המהותית : למה יש פורענות בעולם?

הבבלי בב"ב ח. קובע שאין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי ארצות. ומביא שם שתי השלכות:
א. רבי לא מאכיל עמי ארצות.
ב. רבי אומר לתלמידי חכמים לערוק ולא לשלם מיסים.- במילים שלנו להשתמט.

הירושלמי לא מביא בשום מקום את העניין שהפורעות בשביל עמי ארצות.

הלכה למעשה: הרב קוק כתב באגרת לתלמידי חכמים לא להתגייס, הרב צבי יהודה כתב מודעה שפורסמה ע"י הרב שאר ישוב שבחורי ישיבות בארץ חייבים להתגייס לצבא, והרב קוק דיבר על גיוס לצבא האנגלי. הרב זווין פרסם מודעה בעילום שם שבוחרי ישיבות צריכים להתגייס במלחמת השחרור, הציץ אליעזר מביא אותו ונחלק על דבריו. ומוכיח שהתלמוד הבבלי נגד גיוס בחורי ישיבות.

לסיכום: שאלה זו תלויה במחלוקת תלמודים:
לתלמוד הבבלי: בחורי ישיבות אינם צריכים להתגייס.
לתלמוד הירושלמי: בחורי ישיבות צריכים להתגייס.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר