סקר
איך אתה מתחיל את הסבב החדש?
בהתרגשות
כחלק משגרת היום
בתקוה שאתמיד
איך אפשר להפסיק?


 

האם מותר לומר "אללה" או God?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

תמורה ג ע"ב

  

בגמרא מדובר על האיסור הנזכר בעשרת הדברות להישבע לבטלה וכן על האיסור להזכיר את שם ה' לבטלה. ב"הלכה ברורה" מובאים דברים הרמב"ם: "ולא שבועה לשוא בלבד היא שאסורה, אלא אפילו להזכיר שם מן השמות המיוחדין לבטלה אסור ואף על פי שלא נשבע, שהרי הכתוב מצוה ואומר ליראה את השם הנכבד והנורא, ובכלל יראתו שלא יזכירו לבטלה , לפיכך אם טעה הלשון והוציא שם לבטלה ימהר מיד וישבח ויפאר ויהדר לו כדי שלא יזכר לבטלה, כיצד אמר ה' אומר ברוך הוא לעולם ועד או גדול הוא ומהולל מאד וכיוצא בזה כדי שלא יהא לבטלה".

בקשר לשם ה' בשפות אחרות נחלקו הפוסקים. הרדב"ז (ח"ג סימן תכא) מבין מלשון הרמב"ם שהאיסור העיקרי חל דווקא על מי שמזכיר שם מן השמות המיוחדים של הקב"ה, אבל אין איסור להזכיר בפיו כינוי, כמו שאומרים בערבית: "אללה", או באנגלית: "גוד", אולם הוא כותב שמכל מקום טוב להיזהר גם מזה, ולא להזכיר אפילו כינויים אלו לבטלה. כמו כן הש"ך (יו"ד סימן קעט סקי"א) כותב ששם "גאט" בלשון אשכנז, או שם "בוג" בלשון פולין ורוסיה אינו נחשב כלל לשם ה' ומותר למחקו.

לעומת זאת בשולחן ערוך (חו"מ סימן כז) נפסק שמי שמקלל את חבירו בשם שקוראים הגוים לקב"ה עובר על איסור מן התורה, וכתב שם ר' יהונתן אייבשיץ בספרו אורים שאנשים טועים וחושבים שמה שאומרים בשפות אחרות אינו אלא תואר ה', אבל זהו שם ממש, וכן פסק המשנה ברורה (סימן פה סק"י).תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר