סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

דאקפל איקפולי 

חולין מד ע"א


"הא דאקפל איקפולי".

פירש רש"י: "דאקפל אקפולי - שנקלף מעל הבשר אקפל כמו ונקלף ודומה לו וקפלו את האבנים דמסכת סוטה (דף לו.)".
כלומר שהשורש "קפל" כאן משמעו "קלף" בשיקול אותיות, ו"קלף" משמעו כמו "גלף" בחילוף האותיות המתחלפות ג-ק.

לשורש "קפל" יש משמעות נוספת, כמו "כפל" בחילוף האותיות המתחלפות כ-ק.
כך מבואר במסכת נדרים דף סא ע"ב במשנה: עד "שיעבור הקיץ - עד שיקפילו המקצועות".
ושם בגמרא: "עד שיעבור הקיץ - עד שיכפלו המקצועות. תנא: עד שיכפילו רוב המקצועות. תנא: הוקפלו רוב המקצועות - מותרות משום גזל...".
ובפירוש רבינו גרשום מסכת מנחות דף עה ע"ב: "קופל. כמו כופל".
ובפירוש רבינו שמשון מסכת אהלות פרק יא משנה ג: "קפולים - כעין טלית מקופלת דפרק חבית (דף קמז, א) ואית דגרסי כפולין בכ"ף והכל אחד שיש בגדים הרבה מקופלין זה על זה".
וברא"ש מסכת כלים פרק כח משנה ט: "וקפלו. כמו וכפל".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר