סקר
באיזה גיל התחלת ללמוד דף יומי


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

דבי רבי ישמעאל תנא

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

זבחים סה ע"א

 

בא לו לגוף כו'. תנו רבנן: +ויקרא א+ והסיר את מוראתו בנוצתה - זו זפק; יכול יקדיר בסכין ויטלנו? ת"ל: בנוצתה, נוטל את הנוצה עמה. אבא יוסי בן חנן אומר: נוטלה ונוטל קורקבנה עמה. דבי רבי ישמעאל תנא: בנוצתה - בנוצה שלה קודרה בסכין כמין ארובה.

1.
בסוגייתנו יש מחלוקת בברייתא בין תנא קמא לאבא יוסי בן חנן.

2.
הגמרא מביאה את דברי "דבי רבי ישמעאל". משמע שזוהי ברייתא נפרדת.

3.
ונחלקו הפרשנים האם רבי ישמעאל משלים או חולק על מי מהתנאים בברייתא הקודמת.

3.1
בפשטות, רבי ישמעאל סובר שלא נוטל מהנוצה שכנגד הזפק, וחולק על דעת תנא קמא בברייתא.

3.2
אולם פרשנים אחרים סוברים שבא להשלים ולא לחלוק.

3.3
ראה האפשרויות השונות ב"שוטנשטיין", הערה 41, וכן ב"מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד ק.

4.
וראה שם, שמביא דעות שהביטוי "דבי רבי ישמעאל תנא" משמע שבא לחלוק.

4.1
וכך סובר הראב"ד, וגם הרמב"ם לא פסק כ"תנא דבי רבי ישמעאל" כיון שבא לחלוק.

5.
הרמב"ם כנראה מקבל את העיקרון, שהניסוח "דבי רבי ישמעאל תנא" מורה שלא נפסק להלכה.

6.
ומתאים לדברי "הליכות עולם" שער חמישי פרק ג :

"ו. מסורת בידינו וביד כל תלמידי חכמים שכל מקום ששנינו בראש הפרק א"ר פלוני כגון אמר ר"ע מנין לע"ז וכו' כך היא הלכה, ...
וכיוצא בזה בגמרא
שכל מקום שאומר תנא דבי רבי ישמעאל - כך הלכה
ובכל מקום שאומר דבי רבי ישמעאל תנא - אינה הלכה: "

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר