סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

רבא; רב פפא ורבינא

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

זבחים ב ע"ב


אמר ליה רבינא לרב פפא: לא הוית גבן באורתא בתחומא בי חרמך, דרמי רבא מילי מעלייתא אהדדי ושני להו. מאי מילי מעלייתא? תנן: כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כו', טעמא דשלא לשמן, הא סתמא - עלו נמי לבעלים לשם חובה, אלמא סתמא נמי כלשמן דמי; ורמינהי: כל הגט שנכתב שלא לשם אשה - פסול, וסתמא נמי פסול! ושני: זבחים בסתם לשמן עומדין, אשה בסתמא לאו לגירושין עומדת

1.
רבינא אמר לרב פפא שלא היה אצלו כאשר רבא הקשה קושיות "טובות" - מילי מעלייתא - 14 מוםעין בש"ס - ותרץ אותם.

2.
סדר הדורות הוא: רבא ואביי > תלמידם היה רב פפא > תלמידו של רב פפא היה רבינא [שהיה תלמיד-חבר של רב אשי עורך הגמרא].

2.1
לא יתכן שרבינא שמע את קושייתו של רבא מפני שמקובל עלינו שרב אשי נולד במות רבא, ורבינא היה מעט אחרי רב אשי.

2.2
לכן יש לומר שמדובר ב"רבינא הראשון" שחי בימי רבא ["מנחת יהודה"], וכנראה התייחס לרב פפא שכנראה היה חברו.

3.
כמו כן נראה לי אולי שאין כוונת הגמרא שרבינא שמע את רבא, אלא שבבית מדרשו של רבינא דנו בקושיית רבא ובתרוצו [שנמסרה להם בשמו של רבא]. אם כי לא נראה כך מלשון הגמרא: "דרמי רבא... ושני... [=הקשה רבא... ותרץ].

4.
ומדוע בכלל הגמרא מספרת את הסיפור שרבינא אמר לרב פפא שלא היה בבית המדרש לשמוע את הדיון הנ"ל [בין אם רבא עצמו נכח בדיון או רק עסקו ב"תורתו"]?

5.
נראה לי לומר ["חידוש"]: רב פפא היה מ"מעבירי השמועה" של דברי רבא ואביי, ולכן היה חשוב לרבינא - אם אמנם מדובר בסוגייתנו ברבינא שהיה חברו של רב אשי - שגם רב פפא ישתתף בדיון, כדי להכריע וכדי למסור לתלמידיו את הלכת רבא.

5.1
ואף יותר מכך, מדובר כאן שרבינא מטפל בעריכת הגמרא ומשתף בזה את רב פפא. כלומר, כבר רב פפא השתתף בצוות "עריכת הגמרא".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר