סקר
מסכת שבת


 

אדם חדש / רפי זברגר

הוריות י ע"א 

 

הקדמה

המשנה אשר פתחה את הפרק, בה עסקנו במאמר של הדף הקודם, דנה בשינויי סטטוס של כהן משוח ונשיא בין שלב החטא לשלב הבאת הקרבנות. המשנה בה נעסוק במאמרנו זה, עוסקת בחטא אשר קדם למינוי התפקיד. 
 

הנושא

כותרת המשנה: חטאו עד שלא נתמנו ואח"כ נתמנו – חטא אשר קדם למינוי כהן משוח או נשיא, ישנה מחלוקת: 
• תנא קמא - הרי אלו כהדיוטות. למרות שבזמן הבאת הקרבנות, הם כבר בעלי תפקיד, כהן משוח או נשיא, למרות זאת, הם מביאים כשבה או שעירה כקרבן חטאת, כאילו היו ''הדיוטות'' ללא תפקיד רם ונישא.
• רבי שמעון מתייחס לעוד נקודת זמן של ''עיתוי הידיעה על החטא'' ומחלק בין שני מקרים - 
1. אם נודע להם עד שלא נתמנו – חייבים. אם נודע לו לפני מינוי התפקיד, הרי הם חייבים להביא כשבה או שעירה כמו אדם הדיוט החוטא, בדומה לדעת תנא קמא. 
2. ומשנתמנו – פטורים. אם נודע לכהן המשיח או לנשיא על חטאם לאחר שהתמנו לתפקידים – הרי הם... פטורים לגמרי מהבאת קרבן, לא קרבן כאדם הדיוט (כשבה או שעירה), ולא קרבן כבעל תפקיד (פר לכהן משוח, ושעיר לנשיא).
הירושלמי מסביר בדעת רבי שמעון, מדוע מינוי לתפקיד רם ונישא כמו כהן משוח או נשיא פוטר אותם מלהביא קרבן על מעשה שביצעו טרם המינוי. ההסבר הוא, שעצם המינוי מכפר להם על כל עוונותיהם שעברו לפני המינוי, והופך אותם להיות "אדם חדש''. 
אנו מכירים ''מנגנון'' דומה המתקיים אצל חתן וכלה ביום חתונתם. יום זה מהווה מעין ''יום כיפור קטן'' עבורם ומכפר על עוונותיהם אשר עברו לפני החתונה, כדברי רבי חמא בר חנינא במסכת יבמות (ס''ג:) כיון שנשא אדם אשה עונותיו "מתפקקין"...
 

מהו המסר?

למדנו היום כי שינוי מהותי העובר על האדם, הופך אותו להיות ''אדם חדש'', כמו זה המתבצע אצל כהן הנמשח לעבודת כהן גדול בבית המקדש, חתן וכלה ביום חתונתם, וכן הלאה.
ניתן ללמוד מכאן, כי יש מצבים בהם ''כדאי ורצוי'' לעבור שינוי משמעותי, אשר יהווה ''קרש קפיצה משמעותי'' לשלב הבא בחיים. שינוי זה יכול להפוך את הבן אדם להיות ''משהו אחר'', ''אדם חדש'' וכדו'.


המאמר לע''נ  אבי מורי: ר' שמואל ב''ר יוסף, אמי מורתי: שולמית ב''ר יעקב, וחמי: ר' משה ב''ר ישראל פישל ז''ל
תגובות תתקבלנה בברכה ל: rafi.zeberger@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר