סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"חד תני"

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

עבודה זרה ב ע"א

 

גמ'. רב ושמואל,
חד תני: אידיהן,
וחד תני: עידיהן.
מאן דתני אידיהן לא משתבש,
ומאן דתני עידיהן לא משתבש.
מאן דתני אידיהן לא משתבש, דכתיב: +דברים לב+ כי קרוב יום אידם;
ומאן דתני עידיהן לא משתבש, דכתיב: +ישעיהו מג+ יתנו עידיהם ויצדקו.
ומאן דתני אידיהן, מאי טעמא לא תני עידיהן? אמר לך: תברא עדיף.
ומאן דתני עידיהן, מאי טעמא לא תני אידיהן? אמר לך: מאן קא גרים להו תברא? עדות שהעידו בעצמן, הלכך עדות עדיפא.

1.
מסוגיה זו ניתן ללמוד כמה עקרונות בניתוח מחלוקות בש"ס. יש כאן תהליך שלם של השוואה בין שתי דעות:

2.
שלב א – הצגת שמות החכמים בנפרד מדעותיהם.

3.
שלב ב- מה אומר על אחד.

4.
שלב ג – כיון שמדובר ב"תני..." [בגירסא] הגמרא קובעת שאין סתירה בין שתי הגירסאות וכל אחד כנראה מסכים גם לדעת חברו, אלא שלדבריו, שלו – טובה יותר.

5.
שלב ד – הוכחה לכל דעה.

6.
שלה ה – הסבר מדוע כל דעה לא מעדיפה את דעת חברו.

7.
ההצגה הראשונה של המחלוקת דומה מאד לצורה בכמה מקומות בש"ס של "חד אמר... וחד אמר..." [יש בש"ס כ- 40 מופעים של הביטוי: "רב ושמואל חד אמר... וחד אמר..."], אלא שכאן, מפני שמדובר בגירסא, הלשון הוא "חד תני... וחד תני..." [בש"ס יש כ- 8 מופעים של "חד תני... וחד תני..."], כשמדובר ברב ובשמואל יש 2 מופעים בלבד.

8.
מעניין מאד לציין שבסוגייתנו ההבדל בין שתי הדעות הוא החלפת האותיות "א" ו-"ע" [אידיהן – עידיהן]

9.
וגם בפעם הנוספת היחידה שרב ושמואל חלוקים בסגנון של "חד תני" מדובר בהחלפת שתי אותיות אלה:

תלמוד בבלי מסכת עירובין דף נג עמוד א:

גמרא. רב ושמואל; חד תני מעברין וחד תני מאברין. –

10.
על האותיות "ע" ו"א" ראה ב"מתיבתא" – "אליבא דהלכתא" > "פניני הלכה" – בנושא שמות בגיטין

11.
המושג "תני..." משמעותו תיקון גירסא [בדרך כלל]

11.1
ראה ב"מתיבתא", הערה יג, שמביא את המהר"ץ חיות שטוען שמהעובדה שאמוראים דנים בגירסת המשנה משמע שבימיהם המשנה עדיין לא היתה כתובה.

11.2
ויש אחרונים שחולקים וטוענים שהם חולקים מהי הגירסא הנכונה. דווקא בסוגייתנו מאד מתאימה השיטה השניה – שלא כמהר"ץ חיות.

11.3
הסבר: הרי בסוגייתנו נאמר במפורש "מאן דתני... לא משתבש" [כ- 15 מופעים בש"ס, וברוב הפעמים מדובר בהחלפת אותיות או בחילוף מקום האות במילה], ולכן נראה לומר ש"תני" הכוונה לאימות גירסא שהיתה ידועה לאמוראים. [במסורת נמסרו שתי גירסאות – אף על פי שבכתב נבחרה אחת מהן], ובודאי בסוגייתנו ששתי הגירסאות "נכונות".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר