סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

איפוך

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

שבועות יט ע"א

 

דרב ששת מחליף דרבי אליעזר לרבי עקיבא ודרבי עקיבא לרבי אליעזר. 

1.
רב ששת החליף את שמות התנאים.

2.
רש"י מסכת שבועות דף יט עמוד א:

דרב ששת מחליף כו' - כשהיה שונה משנתנו פעמים מחליף דברי זה לדברי זה ולא היה מקפיד לפי שאין ביניהם חיוב ופטור.

משמע מרש"י שכאשר אין נפקא מינה בין דברי שני התנאים ניתן להדגיש זאת על ידי שלפעמים מזכירים את דבריהם על ידי שמחליפים את שמותיהם.

2.1.
לפי זה ברור שלא דומה לביוטי "איפוך" בש"ס, שם הכוונה היא שיש לתקן הגירסא.

2.2
תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף מה עמוד ב

אביי אמר: לעולם כר' מאיר, וכדמחליף רבה בר אבוה ותני: שוכר כיצד משלם? ר"מ אומר: כשומר שכר, רבי יהודה אומר: כשומר חנם.

במקור הנ"ל משמע שהביטוי "וכדמחליף" משמעו כמו "איפוך" - ולא כבסוגייתנו. שם מדובר שיש נפקא מינה בין השיטות.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר