סקר
מסכת בבא קמא:

 

הארה שבועית מהתלמוד הירושלמי במסגרת הדף היומי

הרב אברהם בלס, מכון הירושלמי

בבא-מציעא קיד ע"ב

 

מביא התלמוד הבבלי (בבא מציעא דף קיד עמוד ב):

"תניא, רבי שמעון בן יוחי אומר: קבריהן של נכרים אין מטמאין, שנאמר ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם - אתם קרויין אדם, ואין נכרים קרויין אדם".

דווקא ישראל הם אלו שקרויים אדם ולא אומות העולם עד כדי כך שהדברים יש להם גם נפקא מינה להלכה.

אולם יש גם פן שני לשאלה מי קרוי אדם. התלמוד הבבלי עצמו דורש (ברכות סב, א)

תלמוד בבלי מסכת (ברכות דף סב עמוד ב):

"רבי אלעזר על לבית הכסא, אתא ההוא רומאה דחקיה, קם רבי אלעזר ונפק. אתא דרקונא שמטיה לכרכשיה, קרי עליה רבי אלעזר: ואתן אדם תחתיך אל תקרי אדם אלא אדום (רומאי אחד הוציא את רבי אלעזר מהשירותים כדי להיכנס במקומו ואז הכיש אותו נחש). רבי אלעזר דרש שאדום הכוונה היא אדם".

דרשה זאת מורחבת בתלמוד הירושלמי (שבת ו, ט – לא רק סיפור דומה אלא שני סיפורים נוספים).

"ר' לעזר עאל לפונייה אתא אבטיונס דרומאי ואקומי' מאחריה ויתב ליה. אמר הכין כל עמא לא אקים לבר נש אלא לי. לית איפשר דאנא נפיק מיכא עד דנידע מה הוה בסופיה. והוה תמן חיוי שרי נפיק ויהב ליה עדרו תמן אחת דריבוי. וקרא עלוי [ישעי' מג ד] ואתן אדם תחתיך וגו'. חד תלמיד מן דבר קפרא הוה נפיק מקטוע כיסין חמתיה חד קייט חיויא פרי בתריה א"ל חיויא פרי בתרך. שבקיה ואזיל ליה בתריה וקרא עלוי ואתן אדם תחתיך. גרמניא עבדיה דר' יודה נשייא נפיק בעי מילוויה לר' הילא. אתא כלב שוטה בעי איתגרייא ביה בר' אילא. גער ביה גרמני שבקיה ואזל ליה בתריה וקרא עלוי ואתן אדם תחתיך".

תרגום חפשי – רומאי אחד הקים את ר' אלעזר. אמר ר' אלעזר לעצמו מכולם לא הקים אלא אותי חייבים לראות מה קורה כאן. סיפור שני נחש רץ אחר אחד מתלמידי בר קפרא. אחד מקוצצי עצים שהיה גוי ראה את הנחש וצעק לתלמיד שנחש רודף אחריו, שמע הנחש עזב את התלמיד והכיש את הגוי. סיפור שלישי הוא סיפור דומה. גוי אחד ראה כלב שוטה מתגרה ברב הילא. צעק הגוי על הכלב. עזב הכלב את רב הילא והתנפל על הגוי. בכל המקרים הללו מביאים את הפסוק ואתן אדם תחתיך. המעניין הוא שבסיפור השני והשלישי הגויים היו בסדר גמור, והם ניסו לעזור ליהודים. בכל זאת מלכות הרשע צריכה לעבור מן העולם, דבר שפוגע אפילו באנשים פרטיים שמתנהגים טוב.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר