סקר
באיזה גיל התחלת ללמוד דף יומי


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

מנהג מבטל הלכה

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא מציעא פז ע"א

 

רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו צריך הכל כמנהג המדינה.
הכל לאתויי מאי? -
לאתויי הא דתנן: השוכר את הפועל ואמר לו כאחד וכשנים מבני העיר - נותן לו כפחות שבשכירות, דברי רבי יהושע וחכמים אומרים: משמנין ביניהם.

1.
רמב"ם הלכות שכירות פרק ט הלכה ב:

א * השוכר את הפועל ואמר לו כאחד וכשנים מבני העיר רואין הפחות שבשכירות והיתר שבשכירות ומשמנין ביניהן.

2.
הגהות מיימוניות הלכות שכירות פרק ט הלכה ב
[א] כרבנן ובירושלמי אמר עלה מנהג מבטל הלכה וגרסינן הד"א מנהג מבטל הלכה מנהג ותיקין אבל מנהג שאין ראיה מן התורה אינו אלא טועה בשיקול הדעת ועיין בהלכות שכנים פ"ב ע"כ:

3.
משנתנו באה לחדש שהלכה כחכמים - שחולקים על רבי יהושע - בברייתא. כלומר שהדין של "הכל כמנהג המדינה" מיושם גם אחרי שמסתמכים על לשון השוכר את הפועלים - ומשלם מחיר ממוצע בין המחיר הגבוה למחיר הנמוך. ואילו לפי רבי יהושע במקרה כזה חוזרים לכלל של "המוציא מחברו עליו הראיה", והשוכר את הפועלים ישלם רק את המחיר הנמוך [במקרה שמדובר כאן שאמר שיתן כפול משכר פועל].

3.1
כוונת הירושלמי שמובא לעיל בסעיף 2 הוא, שמנהג - שמשלם במקרה זה כממוצע בין שני המחירים - מבטל [=גובר] את הדין של "המוציא מחברו עליו הראיה".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר