סקר
מה לדעתך המסכת הקלה בסדר נשים?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

רבי יוסי ברבי אלעזר ברבי שמעון

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא מציעא פה ע"א

 

איקלע רבי לאתריה דרבי אלעזר ברבי שמעון,
אמר להם: יש לו בן לאותו צדיק? -
אמרו לו: יש לו בן, וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמנה.
אתייה, אסמכיה ברבי, ואשלמיה לרבי שמעון בן איסי בן לקוניא אחות דאמיה.

1.
ערכי תנאים ואמוראים רבי יוסי ב"ר אלעזר ב"ר שמעון
רבי יוסי ב"ר אלעזר ב"ר שמעון.

גרסינן באגדה פרק השוכר את הפועלים38), איקלע רבי לאתריה דרבי אלעזר ב"ר שמעון אמר להו יש לו בן לאותו צדיק. אמרו בן יש לו ויפה תואר הוא39). אתייה אסמכיה ברבי ואשלמיה לרבי שמעון בר איסי בן לקוניא אחוה דאימיה וכו'. עד כי נח נפשיה דרבי יוסי בר אליעזר בר שמעון אמטיוה למערתיה דאבוה וכו'. עד יצתה בת קול ואמרה לא שזה גדול מזה אלא שזה היה בצער מערה וזה לא היה בצער מערה. למדנו שאדם גדול וחשוב היה. ולא מצאתי דבריו לא במשנה ולא בברייתא.

2.
- חידוש "סדר בדורות":
אולי "רבי יוסי" זה הוא אחד שמופיע בש"ס ולא מזוהה ככזה - ואז לא מחייב שהלכה כמותו -

3.
ונראה לי שצריך להיות אמורא כי הוא נכדו של רשב"י

3.1
ואולי חי ביחד עם רבי יוחנן ולכן לפעמים רבי יוחנן אמר משום רשב"י כי שמע את הדברים המסויימים מחברו - רבי יוסי בנו של רבי אלעזר בנו של רשב"י!!!

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר