סקר
100 שנה לדף היומי - לולא מפעל הדף היומי:


 

עיסוקים חיוביים / רפי זברגר

בבא מציעא דף פו ע''א

 

הרקע

אנו ממשיכים לתאר ולעסוק ב''שבח חכמים'', בסיפורו של רבה בר נחמני, ונתמקד מהקטע שרבה הגיע לאגם.    
 

הנושא

באותה שעה שרבה ישב באגם על "גרם של דקל" ולמד, היתה מחלוקת ''בבית המדרש בשמים'' בנושא נגעים.
ישנה הלכה בנושאי נגעים, הקובעת כי ''שער לבן'' הגדילה על הנגע מטמאת אותו. אבל אם השער לבן קדם לנגע – טהור.
השאלה הגדולה, מה הדין בספק: כאשר לא ברור לנו מה קדם למה, האם הבהרת קדמה ואז נטמא, או השער לבן קדם ואז נטהר.
הקדוש ברוך הוא ''פסק'' לטהר, וכל ''חכמי הרקיע'' פסקו לטמא. המשיכו "לדון" למעלה: מי יכריע בסוגיא זו, וקבעו כי רבה בר נחמני,
אשר בקי בנושאים אלו, הוא יכריע .
שלחו ''שליח'' לקחת את נשמתו, ולהעלותו לשמים. אבל מלאך המוות, ''השליח לביצוע המשימה'', לא יכל למלא את המשימה, כיוון שרבה בר נחמני, כל הזמן היה עסוק בלימוד תורה. תוך כדי, נשבה הרוח והשמיעה רעש בין קני העץ ליד הבית. חשב רבה כי מדובר בפרשי המלך, ואז אמר בליבו: ''מוטב אמות, ואל אפול בידי המלכות''. באותו זמן, ביצע מלאך המוות את ''שליחותו'', נטל את נשמתו, ועלתה לשמים... [רקע לסיפור והמשכו – ניתן לעיין בדף שלנו].
 

מהו המסר?

סיפור דומה מסופר על רב חסדא, שמלאך המוות ''לא יכל לו'', כיוון שלא הפסיק לעסוק בלימוד תורה, עד שמלאך המוות זעזע את האזור, וכך רב חסדא הפסיק מלימודו לזמן קצר, ובאותו זמן ביצע מלאך המוות את שליחותו (מועד קטן כ''ח, א').
גם על דוד המלך מסופר סיפור דומה, אשר היקשה על מלאך המוות לסיים את חיו בגלל לימוד תורה (שבת, ל', ב').

הסבר לכל המקרים הללו, ניתן כמובן לייחס למשמעות ולחשיבות לימוד תורה, השומר על האדם מכל משמר, כולל גם ממלאך המוות. רק ברגע שאדם פוסק מללמוד, יש שוב ''רשות'' למלאך המוות להשלים את משימתו.
ניתן גם להפליג למחוזות נוספים, ולומר כי כל ''עשייה טובה'', מונעת ''עשייה לא טובה''. אדם העסוק בדברים חיוביים וטובים, הרי שהוא נמנע מעשייה שונה, כולל עשייה שאינה חיובית. אדם הלומד תורה, מקיים בעשייה זו מצווה מן התורה, אך בד בבד עם קיום המצווה, יש מעלות נוספות לכך: הוא אינו עסוק בדברים שליליים, "העומדים לפתחו של כל אדם ואדם". כאמור, ניתן להרחיב את העיקרון ולומר לכל אחד: עסוק בדברים טובים, חיוביים ומועילים, לאדם עצמו, לקהילה, או לחברה כולה. מלבד החיוביות שבעסוק המועיל לאדם ולחברה, יש גם ''ביטוח'' שלא יעסוק בדברים שליליים.

זהו מסר מאוד חשוב להורים ולמורים. בעידן הטכנולוגי המפותח, יש הרבה מאוד עיסוקים ''לא טובים'', אשר יכולים אף להשפיע השפעות לא טובות, ולפעמים אף ''להרוס כל חלקה טובה''. חובה עלינו כהורים, להשתדל לנתב את ילדינו לאפיקים חיוביים: עיסוקים התורמים לגופם (פעילות ספורט וכדו'), לנפשם ולחברה כולה.


המאמר לע''נ אמי מורתי, שולמית ב''ר יעקב, הכ''מ (תשע''ז).
תגובות תתקבלנה בברכה ל: [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר