סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

בכל אופן הכרת תודה / רפי זברגר

בבא מציעא דף עט ע''א

 

הרקע

בסוף המשנה הקודמת למדנו על מקרים בהם אדם שכר חמור לתקופה מסוימת, ובאמצע התקופה ''קרה משהו'' אשר גרם לחוסר יכולת להמשיך לעבוד עם החמור. בדין האחרון של המשנה למדנו: מתה או נשברה, חייב להעמיד לו חמור. כלומר, המשכיר חייב לדאוג ל''רציפות השכרה''.
לפי הסבר רש''י, מדובר במקרה והשכירות הייתה ''לחמור זה'', ולכן החמור משועבד לשכירות. מכוח השעבוד, חייב המשכיר למכור את העור והנבלה [של החמור המת], ואף להוסיף לו כסף ולשכור חמור אחר במקום החמור המת.  
 

הנושא

רבה, בנו של רב הונא אמר בשם רב דין דומה: השוכר את החמור לרכב עליה, ומתה לו בחצי הדרך – נותן לו שכרו של חצי הדרך, ואין לו עליו אלא תרעומת [כעס]. מבררת הגמרא, מהו המקרה עליו מדבר רב? 
אם מדובר במקום שאין בעיה לשכור חמור אחר, אין מקום לתרעומת, שהרי בקלות יכול למצוא חמור אחר.
אם מדובר במקום שאין למצוא חמור אחר, אומרת הגמרא: לכאורה, אין לשוכר לשלם למשכיר, שהרי אינו יכול כרגע להוביל את מטענו, והוא ''תקוע'' באמצע הדרך?
אומרת הגמרא: לעולם, דלא שכיח לאגורי, באמת מדובר במצב שקשה למצוא חמור חליפי, והטענה של השוכר: 
אילו בעית למיגר עד הכא, לאו אגרא בעי למיתב? כלומר, אם באמת השוכר היה שוכר את שירותי החמור, עד למקום בו מת החמור, האם גם אז לא היה צריך לשלם את עלות ''שירותי החמור''? לכן, אומר רב, גם עכשיו, שהוא שכר את החמור ורצה להגיע למקום יותר רחוק, עדיין הוא התקדם לכיוון היעד עם החמור, ויש לשלם את אותה הנאה של התקדמות עם החמור עד לאותו מקום. ממשיכה הגמרא ודנה, מהו בדיוק המקרה עליו מדבר רב?
אם מדובר בהשכרת "חמור סתם", כלומר, השוכר לא התייחס לחמור מסוים, אלא שכר "שירותי חמור", ללא תלות איזה חמור מדובר, במקרה זה חייב להעמיד לו חמור אחר, כפי המוסכם בתנאים. 
ואם מדובר בהשכרת "חמור זה" – כלומר, שכירות של שירותי החמור הספציפי, אז חייב המשכיר להשתמש בכל דבר הקשור לחמור זה, על מנת להשלים את ''שירות החמור''. לכן - מוכר את הנבילה והעור כדי למצוא חמור אחר.
מתרצת הגמרא ואומרת: מדובר בחמור זה , אבל הנבילה של החמור אינה שווה מאומה.  
 

מהו המסר?

ראינו בדין של רב לעיל, כי השוכר חמור כדי להגיע למקום מסוים, והגיע עד לאמצע הדרך, בכל אופן חייב לשלם למשכיר על הדרך שעשה. לכאורה, לא הגיע ליעד שלו, וכרגע אין אפשרות לשכור חמור אחר באותו מקום, והשוכר ''לא קיבל את מבוקשו'' – בכל אופן מחייבים אותו לשלם על מה שנהנה.
ניתן ללמוד מכאן מסר לחיים. לא פעם, ולא פעמיים, אנו רוצים להשיג מטרה מסוימת, להגיע ליעד נבחר, אך לא מצליחים. למרות זאת, ואף על פי כן, אם עזרו לנו בדרך, ניסו לסייע והושיטו יד עבורנו - מחויבים להכיר תודה, למרות שלא השגנו את מבוקשנו


המאמר לע''נ אמי מורתי, שולמית ב''ר יעקב, הכ''מ (תשע''ז).
תגובות תתקבלנה בברכה ל: rafi.zeberger@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר