סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

מיהו החסיד / רפי זברגר

בבא מציעא דף ע ע"א 

 

הרקע

רב ענן אמר בשם שמואל: מעות של יתומים מותר להלוותן בריבית. כלומר, אין איסור סחורה בריבית, בעסקים המשתמשים בכספים של יתומים. חכמים נותנים לכך מספר הסברים, הראשון והחשוב ביניהם: יתומים אינם ''בני מצוות'', ולכן לא חל עליהם איסור ריבית . הסבר נוסף מתייחס לכך שהם לא מקבלים ישירות את הריבית, אלא על ידי שליח.
 

הנושא

לאחר מספר השגות ודיונים על דינו של רב ענן, ''מעדן'' רבה בר שילא בשמו של רב חסדא [יש גרסה שונה מי אמר] את הלכת רב ענן: מעות של יתומים מותר להלוותן – קרוב לשכר ורחוק מהפסד. מדובר בעסקה עם יתומים שהסבירות יותר גבוהה להרוויח, וסבירות נמוכה יותר להפסד. מכיוון שיש סבירות לא קטנה לרווח, הרי זה מוגדר כ''אבק ריבית'' האסור על פי חכמים. רבה בן שילא חולק על דינו של רב ענן וסובר, כי אם מדובר ב''ריבית קצוצה'' האסורה מן התורה, הרי שגם בכספי יתומים אסור, אבל במקרה שמדובר באיסור דרבנן (איסור מכוח חכמים) הותר ביתומים.
לאחר שלמדנו את עיקרון קרוב לשכר ורחוק מהפסד, מצטטת הגמרא מתוך הירושלמי במסכתנו ( פרק ה' הלכה ו'): קרוב לשכר ורחוק מהפסד – רשע, קרוב להפסד ורחוק לשכר – חסיד, קרוב לזה ולזה, רחוק מזה ומזה – זו היא מידת כל אדם.
הרשע לפי גמרא זו, לא מתייחס ל''בעיות של ריבית'', ומוכן ללכת על עסקה בה יש סיכוי יותר גבוה להרוויח, למרות שעובר על חשש ריבית, ולעומת זאת, אדם ''הבורח'' מכל סיכוי לעבור על איסור ריבית, על אף שהוא עלול להפסיד – אדם כזה מכונה בפי חכמים ''חסיד''.   
 

מהו המסר?

הגמרא במסכת ברכות דנה על השאלה: מיהו החסיד? ועונה על כך מספר תשובות, נסכמם בקצרה:
• חסיד הוא זה שמשקיע ממרצו, כוחו ואונו, עד כדי לימוד לתוככי שעות הלילה, קם באמצע הלילה כדרכו של דוד המלך, למרות עייפותו מטורח ועמל היום, כדי להתקדם ולעלות במעלה הרוחניות.
• חסיד הוא אדם המשקיע ממרצו למען שלום בית, עוסק בטהרת האישה וכדו' – הכול למען זוגיות בריאה וטובה.
• חסיד הוא אדם הזהיר במעשיו ובפסיקותיו - אינו מתבייש לשאול, לחקור ולוודא כדי ש"לא תצא תקלה תחת ידו'', וכדי שכל הנהגה או פסק שפסק, תהא נכונה וראויה לשואל.
הכוזרי בספרו, גם שואל ותמה מיהו החסיד? וה''חבר'' עונה לו תשובה אשר הפתיעה לא מעט את הכוזרי: החסיד הוא הגיבור, מושל ביצרו ושולט בכל חלקי גופו, לבל יעבור על דבר איסור ולוא הקטן ביותר.
היום למדנו, כי אדם אשר לא ''חושש לכספיו'', מוכן להקריב אפילו כספו וממונו, עד כדי הפסד בעסקים, הכול בשביל שלא לעבור על איסור – הוא החסיד.
קראנו השבת פרשת תולדות, ודנו בגבורתו של יצחק, אשר באה לידי ביטוי במאה ושמונים שנות חיו. בשנים אלו הקפיד לשמור על ''איזון'' גופני, נפשי ולא פחות דתי הלכתי. אדם השולט בעצמו, במשך תקופה ארוכה – הוא הוא החסיד האמיתי.


המאמר לע''נ אמי מורתי, שולמית ב''ר יעקב, הכ''מ (תשע''ז).
תגובות תתקבלנה בברכה ל: rafi.zeberger@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר