סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הארה שבועית מהתלמוד הירושלמי במסגרת הדף היומי

הרב אחיקם קשת, מכון הירושלמי

בבא-מציעא מד ע"א

 

מקורן של הגירסאות השונות למשנה

מתני' הזהב קונה את הכסף, והכסף אינו קונה את הזהב וגו'. גמרא מתני ליה רבי לרבי שמעון בריה הזהב קונה את הכסף. אמר לו: רבי, שנית לנו בילדותיך הכסף קונה את הזהב ותחזור ותשנה לנו בזקנותיך הזהב קונה את הכסף? בילדותיה מאי סבר ובזקנותיה מאי סבר? וכו'. (תלמוד בבלי בבא מציעא מד. – תחילת פרק הזהב)

עיון בכל המשניות, בכלל, מעורר לנו שאלה מתבקשת. כאשר אנו מעיינים ב"שינויי נוסחאות" (כגון אלו שנדפסו בשולי הדף במשניות "תפארת ישראל") אנו מוצאים שבכל משנה ומשנה היו גירסאות שונות.
מניין הגיעו כל הגירסאות הללו? הרי כשרבי כתב את המשנה, בוודאי היתה לו רק גירסה אחת!
ברור וידוע לנו שרוב הגירסאות מקורן בטעויות של מעתיקים ומדפיסים, ובעצם לרוב שינויי הגירסאות ממילא אין משמעות להלכה, אלא מדובר בשינויי לשון בלבד.
אלא שהסבר הגיוני ומתבקש זה, מיישב אמנם את רוב שינויי הגירסאות, אך לא את כולם.

כבר במשניות שמופיעות בתלמודים, אנו מוצאים לעיתים שינויים מהותיים בין גירסת הבבלי לגירסת הירושלמי, ולפעמים מדובר בהבדלים עצומים להלכה, כמו בין המילים "טמא" ל"טהור" ובין "כשר" ל"פסול".
וכבר הראשונים עמדו על כך. למשל, על המשנה המוזכרת בבכורות כב.-כב: "סאה תרומה טמאה שנפלה למאה חולין טהורין, רבי אליעזר אומר תירום ותרקב". מעירים התוס' (בכורות כב: ד"ה תירום) "בירושלמי תני תשרף".
במקרים אלו אין אנו יכולים לתלות את השינויים בטעויות המעתיקים והמדפיסים, כיוון שמדובר כבר בתלמודים – זמן קצר לאחר חתימת המשנה ע"י רבי, ולעיתים בדור הראשון לאמוראים, שחלקם היו תלמידיו ממש. ומיותר להבהיר שהאמוראים עצמם הקפידו מאוד על נוסח המשנה ודקדקו היטב בלשונה, שהרי עיקר התלמוד עוסק בדיוק מהמשנה ומלשונה. כמו כן א"א לתלות זאת בטעויות של מעתיקי התלמוד, כיוון שבמקרים רבים מוכח מהשקלא והטריא שבתלמודים שכבר אצלם היו גרסאות שונות למשנה.

מה אם כן ההסבר לשינויים כאלה?
סוגייתנו היא המפתח ליישוב שאלות אלה.
בבבלי, המשנה בתחילת פרק הזהב כותבת כך: "הזהב קונה את הכסף והכסף אינו קונה את הזהב וגו'".
והגמרא אומרת: "מתני ליה רבי לרבי שמעון בריה, הזהב קונה את הכסף. אמר לו: רבי, שנית לנו בילדותיך הכסף קונה את הזהב ותחזור ותשנה לנו בזקנותיך הזהב קונה את הכסף?"
מגמרא זו עולה כי לרבי עצמו היו גירסאות שונות למשנה בשלבים השונים (ב"ילדותו" וב"זקנותו").
ואכן בירושלמי כאן גירסת המשנה היא: "הכסף קונה את הזהב והזהב אינו קונה את הכסף".
כלומר, גם גירסת המשנה שבירושלמי מקורה ברבי, אלא שהיא הנוסח הראשון שכתב, וגירסת הבבלי היא הנוסח השני שלו. כך ניתן ליישב שינויי נוסחאות נוספים של המשניות בין הבבלי לירושלמי, ו"אלו ואלו דברי אלקים חיים".

מקורות: ספר "המשנה בבבלי ובירושלמי", מבוא, עמודים 38-17

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר