סקר
איך אתה מתחיל את הסבב החדש?
בהתרגשות
כחלק משגרת היום
בתקוה שאתמיד
איך אפשר להפסיק?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


רבי אושעיא נפיק לוותי

בבא קמא קיא ע"ב

 

"אמר רבא: כי שכיבנא, רבי אושעיא נפיק לוותי, דתריצנא מתניתין כוותיה, דתני רבי אושעיא...".

למה הזכיר רבא את רבי אושעיא דוקא שיצא לקראתו, וכי לא העמיד שמועות רבות על פי חכמים רבים נוספים?

אלא שבהקדמה לספר מגיני שלמה לרבי יהושע השל ב"ר יוסף חריף, כתב נינו – בעל הפני יהושע:
"דעו נא רבותי כי הגאון אדוני מורי זקני ז"ל [הגאון בעל מגיני שלמה] הגיד באזני תלמידיו בחייו, שהגאון רש"י ז"ל בא אליו והראה תמונתו בעצמו ובכבודו לפניו בשמחה גדולה ואמר לו בז"ל, אשריך בעוה"ז וטוב לך לעולם הבא, בשביל שאתה מציל אותי מפי האריות והכפירים גבורים חריפים בעלי תוספות ז"ל, אתיא לקבלך לעולם הבא עם כל תלמידי. וכן הווה שקודם מיתתו כמו חצי שעה שכבה נ"י היו אצלו גדולי ישראל בק"ק קראקא ואמר לפניהם בז"ל, פנו מקום שרבינו מאור עינינו הגאון רש"י ז"ל רבינו שלמה יצחקי בא אלי וכל קדושיו עמו וקבלני בשמחה "להראות לי דרך החיים" באשר שעמדתי לימינו תמיד לתרץ קושיות התוספות על רש"י".

דומה לכך סוגייתנו, הרי ביאר רש"י שפירוש רבא למשנה סותר את דברי רבי יהודה הנשיא ששנה לרבי שמעון בריה. וחשש רבא מה יאמר ומה ידבר בפוגשו בעולם האמת את רבי יהודה הנשיא מרא דמתניתין. ועל כך השיב שהוא סמוך ובטוח שמרבי אושעיא תבוא ישועתו – כמשמעות שמו, שיצא לקראתו וישמרהו מפני מחלוקתו של רבי.תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר