סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

כבוד הזולת / רפי זברגר

בבא קמא דף צ ע"א-ע"ב

 

הרקע

המשנה המתחילה בעמוד א' ומסתיימת בעמוד ב' עוסקת בדיני ''בושת''. כמה אדם שבייש את חבירו חייב לתת לו ''דמי בושתו''. המשנה מפרטת סוגים של פעולות, שכל אחת מהן גורמת ל''רמת בושה'' שונה, ולכן גם ''דמי בושת'' יהיו שונים:
 

מקרה דין
הכאה על האוזן נותן לו סלע,
רבי יהודה בשם רבי יוסי – מנה (מאה דינרים)
 
סטירה (על הלחי) בעזרת החלק הפנימי של היד מאתים זוז
 
סטירה כנ''ל, בעזרת החלק החיצוני של היד ארבע מאות זוז (בושה גדולה יותר).
משך באוזן, תלש שער, ירק בפניו, הוריד טלית, או הוריד כיסוי ראש של האשה   ארבע מאות זוז
 

 מסכמת המשנה: זה הכלל, הכול לפי כבודו. כלומר, תלוי באנשים המזלזלים והאנשים המזולזלים.
  

הנושא

בהמשך המשנה אומר רבי עקיבא: אפילו עניים שבישראל, רואין אותם כאילו הם בני חורים שירדו מנכסיהם, שהם בני אברם יצחק ויעקב. כלומר, רבי עקיבא מחייב לתת יחס של כבוד לכל אחד, לא משנה מהי רמתו השכלית או הממונית, כולם בני אברהם, יצחק ויעקב. לאחר מכן מסופר במשנה על אדם אשר ''פרע ראש האשה בשוק'' [הוריד לה את כיסוי הראש, ובכך גרם לבושתה]. בא אותו בן אדם לדין אצל רבי עקיבא, ופסק לו לשלם לאשה ארבע מאות זוז. ביקש האיש שהות לפני שהוא משלם את הכסף לאשה. בינתיים ניסה האיש לגרם "להכשלת האשה''. הוא ''ארב לה על פתח חצרה'', ושבר שם כד עם שמן בפניה, ואז האשה הורידה בעצמה את כיסוי הראש שלה, כדי להשתמש בשמן הנשפך, כדי שלא ילך לאיבוד. חזר האיש, וסיפר לרבי עקיבא עובדות אלו, ובכך רצה לגרום לשינוי פסק ההלכה, ולזכות אותו מחיוב הבושה, שהרי האשה, מביישת את עצמה ומורידה את כיסוי הראש בעצמה. 
רבי עקיבא ענה לו: לא אמרת כלום. כלומר, אין אלו "דברים של טעם". האשה יכולה לעשות לעצמה מה שהיא רוצה, אף לחבול בעצמה, אך לנו, אסור לחבול או לבייש אף אדם, בלי שום קשר למעשיו הוא. 
 

מהו המסר?

למדנו עד כמה חמור האיסור לבייש את החבר, לא משנה כיצד החבר מתנהג כלפי עצמו.


תגובות תתקבלנה בברכה ל: rafi.zeberger@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר