סקר
באיזה גיל התחלת ללמוד דף יומי


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

קידושין כט-לה

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. דימוי אישה ל...סוג של אבן?
ב. "נומי" ולא כפועל מהשורש נו"מ?
ג. אברהם?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שלא חשש לומר לזולתו "אני עדיף ממך"?
ב. שבעגה של ימינו היו מכנים אותו היום בכינוי "פראייר"?
ג. שהצטיין הן בכיבוד אביו הן בכיבוד אמו?
ד. שאמר בנסיבה מסוימת "אין אין"?
ה. שהתבטא בדומה לאמירה "אשרי, יתום אני!"?
 

3. מה המשותף ל:

א. מילה, פדיון הבן, לימוד תורה, השאת אישה, לימוד אומנות?
ב. שני אחים, שני שותפים, האב ובנו, הרב ותלמידו?
 

4. השלם:

א. "כל שאינו מלמד את בנו אומנות מלמדו..........".
ב. "כל מקום שנאמר... אינו אלא זירוז מיד ול.........".
ג. "עד כ' שנה יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה כיון שהגיע כ' ולא נשא אומר....... ............".
ד. "כל המלמד את בן בנו תורה........ עליו הכתוב כאילו........ מהר סיני".
ה. "אסור לאדם שיהלך ארבע אמות ב..... ..........".
 

5. שונות:

א. מי הם ש"לא זזו משם", ועל מי נאמר "ואינם זזים משם"?
ב. מהו המקור לחובת חבישת כיסוי ראש לגבר?
ג. האירידיולוגיה עוסקת באבחון מצב בריאות האדם על פי מצב עיניו. היכן נתקלנו בזיהוי מצב משפחתי על פי ריסי העיניים?
ד. איזהו הסיפור על אודות כיבוד אב ואם, המביא לידי ביטוי מעשי את האמרה "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו"?
ה. היכן בענייננו יש ביטוי לניצול זמן מרבי ללימוד תורה?
ו. "עינים להם ולא יראו אזנים...": על מי מסופר שראה אוזניים, ולאיזו תגובה גרמה ראייה זו?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "... הלכה נושא אשה ואח"כ ילמוד תורה ר' יוחנן אומר ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה", כ"ט: 10 למטה.
ב. "... ואם אתה מעבירה (=את הרטייה על המכה) הרי היא מעלה נומי" (=נמק), ל: 2 לפני ההתרחבות הראשונה.
ג. כשעמד רבן גמליאל על אורחיו בחתונת בנו והשקה אותם, חשש רבי אליעזר לקחת מידו את הכוס, באומרו לחברו: "מה זה יהושע אנו יושבין ורבן גמליאל (ברבי) עומד ומשקה עלינו?" בתגובה השיב לו: "מצינו גדול ממנו ששמש (אברהם גדול ממנו ושמש) אברהם גדול הדור היה וכתוב בו והוא עומד עליהם וכו'", ל"ב: מעל חצי העמוד.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. לאחר שרב יעקב, בנו של רב אחא בר יעקב, חזר מ"מבחן כושר" אצל אביי, ומשהתברר לאביו שהוא עולה על בנו ביכולת הלימוד, לא נרתע מלומר לבנו "אנא עדיפא מינך תוב את דאיזיל אנא", כ"ט: 6 מתחת להתרחבות.
ב. דמא בן נתינה, האשקלוני המפורסם, היה יכול "לעשות קופה" על חשבון חכמים שהיו להוטים לקנות את הפרה האדומה שנולדה בעדרו, אך לא ניצל הזדמנות זו "אלא אין אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא", ל"א. 1 אחרי ההתרחבות השנייה.
ג. דמא בן נתינה, שפרט לכיבוד אביו הישן, לא הכלים את אמו, שפגעה בו קשות בנוכחות גדולי רומי, ל"א. 3 למטה.
ד. זה היה אבימי, בנו של רבי אבהו, שבשעה שאביו נקש בדלת הבית, רץ לפתוח, ותוך כדי כך אמר "כן, כן", וזאת כדי לשפר את תחושתו של הממתין על פתח הבית, ל"א: 5 למעלה.
ה. לאחר ששמע רבי יוחנן (שנולד יתום משני הוריו) על אודות הדרישות הגבוהות של כיבוד אב ואם, התבטא באומרו: "אשרי מי שלא חמאן" (=שלא ראה אותם), ל"א: מעל לאמצע.

3. מה המשותף ל:
א. חיובי האב כלפי בנו, כ"ט. 10 מעל להתרחבות.
ב. "פודין זה לזה מעשר שני (= ללא תוספת חומש) ומאכילין זה לזה מעשר עני", ל"ב. 9 למעלה.

4. השלם:
א. "כל שאינו מלמד את בנו אומנות מלמדו ליסטות", כ"ט.7 מעל להתרחבות.
ב. "כל מקום שנאמר צו אינו אלא זירוז מיד ולדורות", כ"ט. 2 מתחת להתרחבות.
ג. "עד כ' שנה יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה כיון שהגיע כ' ולא נשא אומר תיפח עצמותיו", כ"ט: 3 למטה.
ד. "כל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני", ל. באמצע העמוד.
ה. "אסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה זקופה", ל"א. 12 למעלה.

5. שונות:
א. "וא"ו דגחון מהאי גיסא או מהאי גיסא א"ל ניתי ס"ת ואימנינהו מי לא אמר רבה בר בר חנה לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום", ל. 9 למטה.
"אפי' האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים אויבים זה את
זה ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה וכו'", ל: 9 למעלה.
ב. "רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע אמות בגילוי הראש אמר שכינה למעלה מראשי", ל"א. ברבע העליון.
ג. "...אמר ליה (=רבי יהושע לבן אלמנה אחת) מבין ריסי עיניך ניכר שבן אלמנה אתה וכו'", ל"א. מעל אמצע העמוד.
ד. "יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן העולם ויש מטחינו בריחים ומביאו לחיי העולם הבא", ל"א. בשורה האחרונה.
ה. אבימי, כשגחן על אביו הנרדם, רבי אבהו, ניצל את זמנו הפנוי לפתירת שאלה שהציקה לו בפסוק "מזמור לאסף אלקים באו גוים בנחלתך", ל"א: 8 למעלה ורש"י על אתר.
ו. "אביי מכי הוה חזי ליה לאודניה דחמרא דרב יוסף דאתי הוה קאים", ל"ג. 13 למטה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר