סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

מביא ארבעה כלים ומניחן תחת רגליו / הרב הלל לוין

קידושין דף כה עמוד ב

מתוך: 'שחרית' העתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

 

בסוגיא דנים בפירוט אודות אופני ההגבהה והמשיכה בכדי לקנות בעלי חיים ואחרים, ואחת השיטות שהובאה בגמרא היא שיטתו של רב זירא שבא לבאר כיצד ניתן לעשות הגבהה לבהמה גסה הכבדה מכדי להרימה, באומרו שמביא ארבעה כלים ומניחן תחת רגליו, והיא עולה עליהן וכך רוכש הוא את הבהמה בהגבהה.

רבינו חננאל פירש, שאם מניח ארבעה כלים תחת רגליו, הוא מדין הגבהה, ודייק זאת בלשון רבי זירא שאמר 'מביא ארבעה כלים', שהקונה הביא את הכלים והניחם תחת רגלי הפיל, ולכך הוי הגבהה, כיון שאם עלה הפיל מאליו לא קנה בהגבהה.

אמנם האבני נזר הביא לחדש טעם הקנין באופן אחר, לדבריו, כיון שכל סמיכת הפיל היא על הרגלים, והרגלים הינם בתוך הכלי ואין לפיל הנחה אחרת רק בתוך הכלים, מועיל לקנות כן.

הוא אף הוכיח זאת מכך שבחפץ המונח בידו, ומקצת החפץ יוצא חוץ מידו, כיון שכל סמיכת החפץ על ידו, נחשב כמונח כולו ביד, הרי שאין צורך לאחוז ולהגביה הדבר כולו אלא עיקרו.

אמנם בשו"ת בני ציון [קיג] הקשה כיון שקנין הכלים הוא קנין חצר, הרי צריך להיות כולו בפנים, וכאן הרי רק הרגליים מונחות בכלים ואיך יועיל לקנות כך.

על גמרא זו הקשה מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל קושיא אלימה שהתקשה לפותרה, שהרי בכל הגבהה הדין הוא כיון שאין הכל בידו לא נחשב כמונח בחצרו לקנות מטעם יד, ואם כך איך יתכן לומר שמחמת שהלבישו נעלים שלו נחשב כאילו כל הפיל עומד בחצרו, וכן בעבד אם קנה הנעלים שלו, ומצוה ליישב זאת.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר