סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

גיטין נה-סא

 

1. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שנתקנה במגמה לעודד עבריינים לחזור בתשובה?
ב. שלא היה מוכן להתגמש במישור האישי ומיהו - במישור הציבורי?
ג. הזכאי לכינוי הגנאי "ראש קטן"?
ד. שפיזרה את כל כספה וזהבה בראש חוצות?
ה. שמשקל גופו עולה בתוך זמן קצר, אף על פי שאינו מוסיף לעצמו שום אנרגיה?
ו. שפעל בהתאם להיגד: "תפסת מרובה לא תפסת"?
ז. שעשו לו ניתוח שלאחר המוות?
ח. התינוק שהיה שבוי בבית האסורים?
ט. שבשנה מסוימת לא טעם מתנובת מטעיו, ומדוע?
 

2. מה המשותף ל:

א. יוסף הצדיק (בפרשת אשת פוטיפר) ולאחד מהמוזכרים בענייננו?
 

3. השלם:

א. "משיב חכמים אחור ודעתם.......".
ב. "......... טובה תדשן עצם".
ג. "אין דברי תורה........... אלא במי ש....... עצמו עליהם".
ד. "וקדשתו לכל דבר שבקדושה ל....... ראשון ול..... ראשון ול..... מנה יפה ראשון".
ה. "............. עניי נכרים עם עניי ישראל" ו............ חולי נכרים עם חולי ישראל ו............. מתי נכרים עם מתי ישראל".
 

4. שונות:

א. חששו של זכריה בן אבקולס מ"מה יאמרו" חוזר על עצמו שוב בקרבת מקום. היכן?
ב. על משקל האמרה "בת תחילה סימן יפה לבנים", היכן בענייננו "בנים תחילה סימן יפה לבת"?
ג. מה זה: 2.110.000+940.000?
ד. "ועל אותה שעה נתחתם גזר דין" – על איזו שעה, דהיינו על איזה חטא?
 

תשובות

1. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "תקנת השבין", נ"ה. 10 למטה.
ב. ב.במישור האישי: "ההוא גברא" שלא היה מוכן להשאיר את בר קמצא בסעודה, חרף הצעותיו הנדיבות להשתתף במימון הסעודה. במישור הציבורי: רבי זכריה בן אבקולס, שבניגוד לחכמים, לא היה מוכן לשנות בכהוא זה מהמקובל בתחום הקרבת הקרבנות, נ"ה: 7 למטה – נ"ו. 4 מתחת להתרחבות הראשונה.
ג. שלוחה של מרתה בת בייתוס שנצטווה לקנות מאכל מסוים, ומשאזל כבר מן השוק, במקום לקנות אחר תחתיו, הפחות ממנו, חזר כל פעם לגבירתו בידיים ריקות, נ"ו. מתחת לאמצע.
ד. מרתה בת בייתוס, משנוכחה להכיר בהיעדר שוויו של כספה וזהבה, לנוכח הרעב בעיר, נ"ו. 8 לפני ההתרחבות השנייה.
ה. "דאינהו (=שומרי העיר) ידעי דחייא קליל ממיתא", נ"ו. 1 לפני ההתרחבות השנייה.
ו. רבי יוחנן, בעומדו לפני מפקד הצבא הרומאי, נמנע מלבקש על ירושלים, מחששו לתשובה שלילית על הסף, נ"ו: מעל אמצע העמוד.
ז. "...וכשמת (=טיטוס) פצעו את מוחו ומצאו בו כצפור דרור משקל שני סלעים", נ"ו: 7 למטה.
ח. רבי ישמעאל בן אלישע, נ"ח. 3 מתחת להתרחבות השנייה.
ט. אביי, שבשלב מסוים הפקיד את השקאת שדותיו בידי רב שימי בר אשי, ומשחשד בו לאחר מעשה בפגיעה בזכויות שכניו, נמנע מהנאה מפֵּרות שנה זו, ס: 4 לפני ההתרחבות.

2. מה המשותף ל:
א. אותו ארוס מחד גיסא, ויוסף הצדיק מאידך גיסא, משלו ביצרם, נ"ז. מעל השליש התחתון.

3. השלם:
א. "משיב חכמים אחור ודעתם יסכל", נ"ו: 3 מעל להתרחבות הראשונה.
ב. "שמועה טובה תדשן עצם", נ"ו: 3 מתחת להתרחבות הראשונה.
ג. "אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם", נ"ז: 2 למטה.
ד. "וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון", נ"ט: מעל אמצע העמוד.
ה. "מפרנסים עניי נכרים עם עניי ישראל" ומבקרין חולי נכרים עם חולי ישראל וקוברין מתי נכרים עם מתי ישראל", ס"א. בשליש העליון.
4. שונות:
א. "...כי מטו (=רבי אליעזר ורבי יהושע לשערי ירושלים עם ארונו של רבי יוחנן) בעו למדקריה אמר להו יאמרו רבן דקרו...רבן דחפו", נ"ו. 4 למטה.
ב. "כפר דכריא... שהיו נשותיהן יולדות זכרים תחילה ויולדות נקבה באחרונה ופוסקות", נ"ז. מתחת לאמצע.
ג. בהתאמה, סכום מספר ההרוגים על ידי נבוזראדן רב טבחים "בבקעה זו" ובירושלים, נ"ז: 2 למעלה.
ד. על אותו אדם שנתן עינו באשת רבו וכו', נ"ח. 8 למטה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר