סקר
עם סיום מסכת עירובין


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

סוטה לג-לט

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. ארבעים סאה ולא בקשר למקווה?
ב. "תינוקות של בית רבן"?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. הבת שאיננה נקבה?
ב. שלא זו לבד שזייף, אלא אף התפאר בכך?!
ג. שהצטיין בתכונת מיומנות?
ד. שאפילו מעבר למקובל היום, קרא את שמות כל ילדיו על שם קרוב משפחתו שנסתלק?
ה. המובחר שבמורים הפרטיים?
 

3. השלם:

א. "הן בכו בכיה של..... ואני אקבע להם בכיה ל........".
ב. "אפילו מחיצה של....... אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים".
 

4. שונות:

א. מעין דמגוגיה זולה בענייננו - היכן?
ב. "תרגיל הסחה" בענייננו מניין?
ג. בעקבות מלחמת ששת הימים, התפרסמה קריקטורה שבה נראה "שר ההסטוריה" מנסה להדביק ולרשום את קצב האירועים שהתרחשו אז. מענייננו עולה שכבר היו דברים מעולם עם הכניסה לארץ בימי יהושע. למה הכוונה?
ד. ר' אלעזר בן שמוע האריך ימים בזכות ידיו, רגליו ופיו. למה הכוונה?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "... עמדו על אותן אבנים (=שנלקחו מתוך הירדן) ושיערום כל אחת ואחת שקולה כארבעים סאה", ל"ד. 5 לפני ההתרחבות.
ב. "מפני מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירות שנאמר זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי אמר לו הקב"ה ד"ת שכתוב בהן התעיף עיניך בו ואיננו אתה קורא אותן זמירות הריני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו וכו'", ל"ה. 5 למטה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "מעשה בשמעון הצדיק ששמע בת קול מבית קדש הקדשים שהוא אומר וכו'" (דהיינו, על פי רש"י, "בת קול"=שיעור מסוים של קול), ל"ג. באמצע העמוד.
ב. "אמר רבי אלעזר ברבי יוסי בדבר זה זייפתי (=הוכחתי את זיופם של) ספרי כותיים וכו'", ל"ג: מעל חצי העמוד.
ג. "אחימן מיומן שבאחיו", ל"ד: מתחת לאמצע.
ד. "...וכולן נקראו על שמו (=של יוסף) שנאמר ובני בנימין בלע ובכר ואשבל וגו' בלע שנבלע בין האומות ובכר בכור לאמו היה וכו'", ל"ו: ברבע התחתון.
ה. "...בא גבריאל ולימדו (=את יוסף) שבעים לשון", ל"ו: 2 לפני ההתרחבות השנייה.

3. השלם:
א. "הן בכו בכיה של חנם ואני אקבע להם בכיה לדורות", ל"ה. 2 לפני ההתרחבות.
ב. "אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים", ל"ח: 3 למטה.

4. שונות:
א. "... אמר להן (=כלב לעם ישראל) וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם סברי בגנותיה קא משתעי אישתיקו אמר להו הוציאנו ממצרים וכו' וכו", ל"ה. 11 למעלה.
ב. כשתרו שנים עשר המרגלים את הארץ, זימן הקב"ה ליושביה הלוויות, כדי שיהיו טרודים בהספדים, ובכך תוסח דעתם מהמרגלים, ל"ה. באמצע.
ג. "בא וראה כמה נסים נעשו באותו יום (=כשנכנסו לארץ) עברו ישראל את הירדן ובאו להר גריזים ולהר עיבל יתר מששים מיל... ואחר כך הביאו את האבנים ובנו את המזבח וכו' וכו'", ל"ו. 1 למעלה.
ד. משנשאל ר' אלעזר בן שמוע במה האריך ימים, הוא השיב: "מימי לא עשיתי בית הכנסת קפנדריא ולא פסעתי על ראשי עם קודש ולא נשאתי כפי בלא ברכה", ל"ט. באמצע.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר