סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

השתטחות על קברי אבות

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

סוטה לד ע"ב
 

+במדבר י"ג+ ויעלו בנגב ויבא עד חברון - ויבאו מבעי ליה!
אמר רבא: מלמד, שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות,
אמר להן: אבותי, בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת מרגלים.
יהושע כבר בקש משה עליו רחמים,
שנאמר: +במדבר יג+ ויקרא משה להושע בן נון יהושע, יה יושיעך מעצת מרגלים.
והיינו דכתיב: +במדבר יד+ ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וגו'.
 

1.

סוגייתנו מהווה מקור לעניין בקשה מהנפטר להתפלל עבור החי.

1.1

ואולי ההיתר הוא דווקא "על קברי אבות"!

1.2

ואולי ההיתר הוא דווקא על קברי אבות האומה - במערת המכפלה.

1.3

ואולי ההיתר הוא רק לצורך תפילה להינצל מעבירה כבסוגייתנו [ולא, למשל, לצורך בקשת פרנסה].

2.

ואולי כל ההיתר הוא רק בנושא שבסוגייתנו, שהרי הארץ הובטחה לאבות, ולכן כלב ביקש מהאבות שהמרגלים לא יצליחו במזימתם לשכנע את בני ישראל שלא להיכנס לארץ המובטחת לאבות.

2.1

לא מצאתי מי שהעיר על כך.

3.

על הנושא כולו ראה ב"שוטנשטיין", הערות 23, 24, בהרחבה,

וכן ב"מתיבתא", בהרחבה, ב"ילקוט ביאורים".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר