סקר
עם סיום מסכת עירובין


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

סוטה יט-כה

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. "... נמצאת אתה מחריב את כל העולם כלו" – כלפי מי הדברים אמורים?
ב. "מגוש"?
ג. "שכר פסיעות"?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שהיה עשיר, ובניגוד למקובל פנה בבקשה אל העני, אך לא נענה על ידו?
ב. שהגמרא מגנה אותו על נגיעותו בתסמונת "שופוני יא נאס" (= בערבית,"הביטו בי, אנשים"), שמשמעה בענייננו: "תראו כמה אני צדיק ותלמדו ממני"?
 

3. השלם:

א. " כל המלמד בתו תורה (כאילו)........ .........".
ב. "רוצה אשה בקב ותפלות מט' קבין ו..........".
ג. "אין דברי תורה מתקיימין אלא במי ש...... עצמו כמי ש........".
ד. "כיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה עמו..............".
ה. "אל תתיראי מן ה............ ולא ממי שאינן........... אלא מן ה.............. שדומין לפרושין שמעשיהן כמעשה........ ומבקשין שכר כ........".
 

4. שונות:

א. "אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו שנאמר והחכמה מאין תמצא" (כ"א: מעל אמצע העמוד).
אליבא דהמדרש הזה, באיזו מנגינה שונה מפשוטו של מקרא יש לנגן את הציטוט המקראי?
ב. באיזו נסיבה נדון אדם לכף חובה בעקבות... צניעותו היתרה?
ג. באיזו נסיבה נדון אדם לכף חובה בעקבות... מתן צדקה לעני?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "א"ל (רבי ישמעאל לרבי יהודה) בני מה מלאכתך אמרתי לו לבלר אני אמר לי בני הוי זהיר שמלאכתך מלאכת שמים היא שמא תחסיר אות אחת או תתיר אות אחת נמצאת אתה מחריב את כל העולם כלו", כ. 4 מתחת לגמ'.
ב. "קרא ושנה ולא שימש ת"ח... הרי זה מגוש" (רש"י: מכשף האוחז את העינים וגונב את הלבבות"), כ"ב. 2 למעלה.
ג. אותה אלמנה, שהיה בית כנסת בשכונתה, כל יום הייתה באה ומתפללת בבית מדרשו של רבי יוחנן. "אמר לה בתי לא בית הכנסת בשיבבותך אמרה ליה רבי ולא שכר פסיעות יש לי", כ"ב. 10 למטה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. שבנא העשיר הציע לאחיו העני הלל להעניק לו חצי מהונו תמורת קבלת חצי שכר על לימוד התורה שלו, אך, כפי הנראה, נענה על ידו בשלילה, כ"א. 3 למטה.
ב. בתשובה – מיני רבות – על השאלה "היכי דמי רשע ערום", עונה הגמרא:"זה המכריע אחרים באורחותיו", ומפרש רש"י על אתר: "ראו ועשו כמוני ולכו בדרכי לא נתכוון זה אלא להראות את עצמו כחסיד בעיני הבריות ואין תוכו כברו וכו'", כ"א: 2 למטה.

3. השלם:
א. "כל המלמד בתו תורה (כאילו) לומדה תפלות", כ. מתחת לאמצע.
ב. "רוצה אשה בקב ותפלות מט' קבין ופרישות", כ. מתחת לאמצע.
ג. "אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו", כ"א: מעל חצי העמוד.
ד. "כיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה עמו ערמומית", כ"א: 5 למעלה
ה. "אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין אלא מן הצבועין שדומין לפרושין שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס", כ"ב: 3 לפני המשנה.

4. שונות:
א. בסימן קריאה במקום בסימן שאלה.
ב. "היכי דמי חסיד שוטה כגון דקא טבעה איתתא בנהרא ואמר לאו אורח ארעא לאיסתכולי בה ואצולה", כ"א: באמצע.
ג. המנסה למנוע מהעני את זכותו ללקט בשדהו שכחה ופאה על ידי השלמת הונו (של העני) למאתיים זוז, מה שיפקיעו ממעמד העני, כ"א: 1 מעל ההתרחבות.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר