סקר
בעקבות מסכת שקלים - האם תרצה ללמוד עוד מסכת מהתלמוד הירושלמי?

 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"שאלו תלמידיו את..."

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

נזיר ס ע"ב
 

שאלו תלמידיו את ר' שמעון בן יוחי: נזיר טהור ומצורע, מהו שיגלח תגלחת אחת ועולה לו לכאן ולכאן?
...
וזה להעביר וזה להעביר - יפה אתם אומרים,
עכשיו נזיר להעביר, ומצורע לגדל.
ולא תעלה לו לימי חלוטו, ותעלה לו לימי ספרו!
ואמר להן: אילו זה לפני זריקת דמים וזה לפני זריקת דמים - יפה אתם אומרים,
אלא מצורע לפני זריקת דמים, ונזיר לאחר זריקת דמים.
ולא תעלה לו לימי צרעתו ונזירותו, ותעלה לו לימי צרעתו וטומאתו!
אמר להן: אילו זה לפני ביאת מים וזה לפני ביאת מים - יפה אתם אומרים,
אלא טמא לאחר ביאת מים, מצורע לפני ביאת מים.
אמרו לו: יפה אמרת שלא תעלה לו לימי ספרו ולנזירותו, ותעלה לו לימי חלוטו וטומאתו, דזה לגדל וזה לגדל הוא!

1.

הביטוי "שאלו תלמידיו את..." מובא בש"ס 22 פעמים ביחס לתנאים ואמוראים שונים.

2.

בקשר לשאלות אמונה והתנהגות - 14 מופעים

2.1

מתוכם לגבי רבי אליעזר - פעם אחת - 1

2.2

בקשר לשאלות הלכה שקשורות גם לאמונה והתנהגות - 7 מופעים.
מתוכם לגבי רבי עקיבא - 1
מתוכם לגבי רשב"י - 3

2.3

בקשר לשאלות הלכה בלבד - 1 - סוגייתנו - לגבי רשב"י.

3.

ונראה לי לומר שרשב"י בא ללמד את תלמידיו שהנושא ששאלו איננו "הלכה למשה מסיני" וזהו נושא היחידי בש"ס בענייני הלכה שלגביו מוזכר הביטוי הנ"ל.

4.

לגבי הביטוי "יפה אתה אומר"; "יפה אתם אומרים"; "יפה אמרת" - 22 מופעים בש"ס


בחלקם גם על דברי אגדה

בסוגייתנו - לגבי רשב"י - 4 פעמים בענייני הלכה - נזיר ומצורע.

4.1

יתכן שלגבי רשב"י גם כאן מתאים ל"רעיון" שהבאנו לעיל בסעיף 3.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר