סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

תרוץ שחוזר על עצמו

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

נזיר לח ע"א
 

ותו ליכא? והאיכא: מרביעית נוטלין לידים לאחד ואפילו לשנים! 
בפלוגתא לא קא מיירי. 
והא איכא: היה מביא פיילי של חרס ונותן לתוכה חצי לוג מים מן הכיור, ור' יהודה אומר: רביעית! 
בפלוגתא לא קא מיירי. 
והאיכא: כמה מים נותן לתוכה? כל שהוא, ר' זכאי אומר: רביעית! 
בפלוגתא לא קא מיירי. 

הביטוי "בפלוגתא לא קא מיירי" מובא בש"ס 9 פעמים, מתוכם 3 בסוגייתנו.

1.
מדוע הגמרא מתרצת תרוץ זהה 3 פעמים, הרי אחרי הפעם הראשונה היא כבר ידעה את התרוץ ומדוע היא המשיכה להקשות!

2.

בפשטות יש לומר, ש"עורך הגמרא" הוא זה שקיבץ כמה קושיות דומות שנשאלו בבתי מדרש שונים ושיבצם בסוגייתנו! וזו דרך הגמרא בהרבה מקומות בש"ס.

3.

ראה ב"מתיבתא", הערה לד שהגמרא רוצה לומר בכל אחד מהמקרים, שרבי אלעזר חולק על דעה שמובאת במשנה וממילא "בפלוגתא לא קא מיירי"

הערה: תרוץ זה הוא תרוץ נקודתי שמתאים רק לסוגייתנו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר