סקר
איך הלימוד שלך בעקבת הקורונה?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"משנה וברייתא" 

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

נזיר לד ע"ב
 

אילימא ר' טרפון, מי הוי נזיר? כיון דבשעתא דקא נזר לא ידע אי פלוני הוא ואי לא, מי חלה עליה נזירות? 

והתניא, ר' יהודה אומר משום ר' טרפון: אין אחד מהן נזיר, לפי שלא נתנה נזירות אלא להפלאה! 

1.

תוספות מסכת נזיר דף לד עמוד א:

והתניא כו' - ואי קשה לייתי ממתני' אין אחד מהן נזיר
וי"ל דשמא ניחא ליה לאיתויי הברייתא דמפרש טעמא דקרא.

"והתניא" - לפעמים עדיף להסתמך על ברייתא ולא על משנה - שאומרת דין זהה - כאשר בברייתא מובא נימוק לדין.

1.1

אולי אפשר לומר שהברייתא בסוגייתנו היתה - לפני העריכה של "רבי" - חלק ממשנתנו.

2.

ראה בפרשנים - שלא כתוס' - מדוע יש להעדיף בסוגייתנו את הברייתא על פני משנתנו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר