סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"לשון נזיר משונה" - "הרתיע" 

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

נזיר לג ע"א
 

הרתיע לאחוריו - אינו נזיר כו'.
טעמא משום דהרתיע לאחוריו, הא אתי לקמן הוי נזיר, מני?

הביטוי "הרתיע לאחוריו" = מופע יחידאי בש"ס - אמנם 3 פעמים בסוגייתנו במשנה ובגמרא - "לשון נזיר משונה".
וכן בירושלמי - רק בסוגייתנו.

במדרשים גם מוזכר רק לעניין אחד:

מדרש תנחומא (בובר) פרשת נשא:

"...משלשה דברים ששמע משה מפי הגבורה והרתיע לאחוריו"

המושג "הרתיע" בפני עצמו מוזכר בש"ס רק פעמיים בלבד בנושא אחד - החוזר מעורכי המלחמה - במסכת סוטה דף מד.
===========
 

מדוע אין טקסט גמרא במסכת נזיר דף לג עמוד ב

אולי כי מובא בגמרא:

לא נתקיימו דבריו הראשונים אלא דבריו אחרונים.

שקיבל עליו את הנזירות ללא כל תנאי.

1.

רמז ללמוד את הפרשנים - שהם "דבריו האחרונים" [שמובאים בעמוד ב] כי יש להם חשיבות בפני עצמם. [פרשני ה"ראשונים" הם "אחרונים" ביחס לגמרא עצמה]

1.1

הקושי: היה אפשר כך לומר על כל דף אחר בש"ס!

1.2

אולי יש קשר לכלל של "הלכה כבתראי"; "הלכה כלישנא בתרא"

2.

מיוחד לדף שלפנינו:


"הרתיע לאחוריו - אינו נזיר כו'. "

אולי לא נכתב עמוד ב בגלל שעורך הדף ראה את הביטוי "הרתיע לאחוריו", ולכן הוא נרתע [מסיבה הכמוסה עימו] לכתוב את עמוד ב שהוא "לאחוריו" של עמוד א.

3.

כמובן שכל הנ"ל הוא על דרך החידוד והמליצה! והפשט הוא שחלוקת הדפים לעמוד א ועמוד ב נקבע משיקולי הדפוס.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר