סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"דתא שמע"; "והתא שמע" - לא קיים בש"ס

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

נזיר כז ע"ב

 

מתיב רב המנונא:
ומי אמרינן בהמה בעלת מום כסתומה דמיא?
ת"ש: כיצד אמרו האיש מגלח על נזירות אביו?...
מאי לאו אפי' בעלת מום!
לא, תמימה...
מתיב רבא: +ויקרא ד+ קרבנו - בקרבנו הוא יוצא, ואינו יוצא בקרבן אביו;

1.

פעמיים מובא בסוגייתנו "מתיב" - קושיית אמורא ממקור תנאי.

2.

בדרך כלל בש"ס אחרי "מתיב" מובא מייד המקור ממנו מקשים ואילו בסוגייתו לגבי קושיית רב המנונא - ה"מתיב" הראשון" - מודגש "תא שמע". זהו המקור ממנו מקשה רב המנונא.

3.

בש"ס מובא 5 פעמים ביטוי פתיחה למקור תנאי כמקור לקושיית "מתיב"!

"מתיב... והתנן..." - 3 פעמים.
"מתיב... והתניא..." - פעם אחת. מופע יחידאי.
"מתיב... תא שמע" - בסוגייתנו - פעם אחת - מופע יחידאי, מתאים ל"לשון נזיר משונה".

4.

הערה: אין בש"ס ביטוי בנוסח "והתא שמע" או "דתא שמע".

4.1

אבל יש כך לגבי "תנן" - "דתנן"; "והתנן"
וכן לגבי "תניא" - "דתניא"; "והתניא".

4.2

אין לי הסבר לתופעה שבסעיף 4! אלא אם נאמר שמקור תנאי שמובא ב"תא שמע" פחות מוסמך להקשות ממנו חוץ מסוגייתנו. אבל זה לא יתכן, שהרי הש"ס מלא בקושיות והוכחות שנפתחות ב"תא שמע" בלי ה"קידומות" של "דתא שמע" ו"והתשמע"!

5.

אבל באמת יש גירסא בסוגייתנו שבמקום "תא שמע" בקושיית רב המנונא מובא "דתניא" - ראה "הגהות וציונים", אות א, וההערה לעיל בסוף סעיף 3 מתבטלת.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר