סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 930

"בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו שנא' עקב אשר שמע אברהם בקולי חושבניה מאה ושבעין ותרין"

נדרים לב ע"ב


ופי' הר"ן כמנין "עקב" שמע, ואברהם חי קע"ה נמצא שבן שלש הכיר את בוראו, ע"כ.

קשה לי והרי הדיבור הראשון של הקב"ה לאברהם אבינו היה בפר' לך לך בהיותו בן שבעים וחמש ואז קיבל את הציווי הראשון שהוא לך לך, וא"כ איך אמרו כאן ששמע בקול הקב"ה כמנין עקב שנים, וצ"ב.

ויש לומר עפ"י מה שמתבאר מכתבי רבנו ירוחם ממיר זצוק"ל, שכל העולם כולו הוא מכתב אלוקים והוא בעצם בבחינת "ספר תורה", והבריאה עצמה מלמדת ומדריכה וכמ"ש [תהלים י"ט ב'] "השמים מספרים כבוד קל ומעשה ידיו מגיד הרקיע וגו' ". והנה אברהם אבינו הכיר את בעל הבירה משום שראה בירה דולקת כדאיתא במדרש, והכוונה בזה שכל הבריאה היא הטבה אלוקית וחסד מתמיד, ולכן אברהם אבינו השיג שזהו ציווי הבורא לבריותיו שיעשו כמעשהו בבריאה וזהו עולם חסד יבנה, ונמצא שאמנם אברהם אבינו שמע בקול השי"ת עק"ב שנים שהיה מלמד אמונה, משבר הצלמים ועושה חסד עם הבריות, ובודאי שהכתיבה האלוקית בעולם נחשבת כציווי וק"ל. ועי"ל דהרי אמרינן במדרש [בראשית רבה פר' ס"א] דשתי כליותיו של אאע"ה נעשו לו כמין שני רבנים ומשם השיג את התורה ובודאי שא"א ידע שקול ה' מדבר אליו מתוך כליותיו, ולכן אפשר לומר על כך "עקב אשר שמע אברם בקולי וישמור משמרתי" וגו'.

["האר עינינו"]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר