סקר
איך אתה מתחיל את הסבב החדש?
בהתרגשות
כחלק משגרת היום
בתקוה שאתמיד
איך אפשר להפסיק?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

וליפלגו מרישא

כתובות קט ע"ב

 
"ההוא דאמר להו דיקלא לברת, אזול יתמי פלוג לנכסי... אמר ליה אביי... מאי תקנתייהו? ליתבו לה דיקלא, וליהדרו וליפלגו מרישא".

כתב בתוספות הרא"ש: "ליהדרו ולפלגו מרישא. אי לא בעי חד למיסב דמי (מתחלת) דיקלי".

וקשה, מה בכך שיסכים אחד מהם ליתן דמי דקל, והלא יכולים האחרים לערער על כל החלוקה, כמו שפסקו במסכת בבא בתרא דף קז ע"א:
"איתמר: אחין שחלקו, ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן - רב אמר: בטלה מחלוקת (רשב"ם: אותה חלוקה בטלה וחוזרין וחולקין בשוה מן הנשאר), ושמואל אמר: ויתר, ורב אסי אמר: נוטל רביע בקרקע ורביע במעות... אמר רב פפא, הלכתא בכל הני שמעתתא: מקמצין (רשב"ם: שיקמיץ מחלקו ויתן לזה חצי השדה). אמימר אמר: בטלה מחלוקת. והלכתא: בטלה מחלוקת".

אלא שסובר הרא"ש שדברי הגמרא "מאי תקנתייהו" הם המשך דברי אביי. ואילו משמעות "ליפלגו מרישא" היתה שבטלה מחלוקת, לא היה רב פפא פוסק: "הלכתא בכל הני שמעתתא: מקמצין" – נגד אביי רבו ומבלי להזכיר את דעתו.תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר