סקר
האם אתה לומד דף יומי עם תוספות?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

כתובות קג-קט

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. "שלא להוציא לעז על צדיקים הראשונים"?
ב. "מוטל בצפורי"?
ג. מעין מסך אבק גדול המכסה את פני השמש?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. ש"שוריין" יחד עם חברו למשהו שלא מן העולם הזה...?
ב. שלמרות התאבדותו לא מוצה אִתו דין שמים?
ג. שניצלה את גורם ההפתעה למימוש מטרתה?
ד. שהכול אוהבים אותו, ולמרות זאת (ובעצם בגלל זאת) הוא אינו כליל השלמות?
 

3. מה המשותף ל:

א. נר, שולחן, מיטה?
ב. יד, נוצה, רוק?
 

4. השלם:

א. "לפום........ שיחנא".
ב. "כל המביא........ לתלמיד חכם כאילו מקריב..........".
ג. "אין אדם מניח ביתו......".
 

5. שונות:

א. ימי שישי אינם מומלצים בדרך כלל לביקורי בית, למעט חריג בענייננו. איזהו?
ב. היכן בענייננו יש ביטוי להעדפת "טיפול מונע" על פני זה שלאחר מעשה?
ג. לעתים, בראיונות מסוימים, כאשר המראיין שואל שאלה המנוסחת כחצי תשובה, והמרואיין אינו מעוניין לומר דברים בצורה מפורשת, הוא מפליט: "אתה אמרת!". מהו המקור בענייננו לסגנון החמקמק הזה?
ד. "מאי שוחד שהוא חד (ק"ה: בשליש העליון): מדוע דווקא על השוחד נאמר שהוא חד, וכי אין הגדרה זו מתאימה לכל לאו אחר?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "כל בי שמשי הוה אתי (+רבי) לביתיה ההוא בי שמשא אתאי שבבתא קא קריה אבבא אמרה אמתיה שתיקו דרבי יתיב כיון דשמע שוב לא אתא שלא להוציא לעז על צדיקים הראשונים", ק"ג. 8 למטה.
ב. "תניא רבי מוטל בציפורי ומקום מוכן לו בבית שערים", ק"ג: 2 למטה.
ג. "כי הוו קיימי רבנן ממתיבתא דרב הונא ונפצי גלימייהו הוה סליק אבקא וכסי ליה ליומא ואמרי במערבא קמו ליה ממתיבתא דרב הונא בבלאה", ק"ו. מעל אמצע העמוד.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "יוסף חפני שמעון אפרתי הם שמשוני בחיי והם ישמשוני במותי... שמע מינה לההוא עלמא הוא דקאמר", ק"ג. 6 למטה.
ב. ביום הלוויתו של רבי יצתה בת קול ואמרה, שכל מי שנכח בה מזומן לחיי העולם הבא. אותו כובס, שהיה רגיל לבוא לפני רבי בכל יום, נעדר אז באקראי, ומששמע כן עלה לגג, נפל ומת. "יצתה בת קול ואמרה אף ההוא כובס מזומן הוא לחיי העולם הבא", ק"ג: 3 אחרי ההתרחבות הראשונה.
ג. אמתו של רבי, שבאמצעות שבירת כד השתיקה לרגע את תפילתם של חכמים לשלומו של רבי, ובכך הביאה למותו, ק"ד. 10 למעלה.
ד. המדובר ב"האי צורבא מדרבנן", שהיחס האוהד של הציבור כלפיו נובע מהימנעותו להוכיח אותו בענייני שמים, ק"ה: 2 לפני ההתרחבות.

3. מה המשותף ל:
א. פריטים שהוזכרו בצוואתו של רבי לבניו ("נר יהא דלוק במקומו שולחן יהא ערוך במקומו מיטה תהא מוצעת במקומה"), ק"ג. 15 למטה.
ב. כל אחד משלושת הפריטים הללו משמשים רכיב בשלושה אירועים, שבמהלכם פסל הדיין את עצמו מלדון בגללם, ק"ה: מהאמצע ומטה.

4. השלם:
א. "לפום גמלא שיחנא", ק"ד. 3 לפני ההתרחבות השנייה.
ב. "כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו מקריב בכורים", ק"ה: 3 למטה.
ג. "אין אדם מניח ביתו ריקן", ק"ז. 4 למעלה.

5. שונות:
א. על פי צוואתו של רבי, "נר יהא דלוק במקומו וכו'", שכן בכל ערב שבת שאחרי מותו היה נוהג לפקוד את ביתו, ק"ג. 8 למטה.
ב. כשר' חנינא ור' חייא היו ניצים זה עם זה בדברים, בעוד שלדברי הראשון הוא היה מחזיר את התורה בפלפוליו, אם ח"ו הייתה משתכחת, הרי ר' חייא היה, לדבריו, נוקט אמצעים מקדימים, כדי למנוע את השתכחותה, ק"ג: 1 מתחת להתרחבות השנייה.
ג. לאחר שמילא בר קפרא את שליחותם של רבנן לבדוק אם רבי נפטר, הוא הגיב לשאלתם "נח נפשיה?" בתשובה "אתון קאמריתו!",ק"ד. ברבע העליון".
ד. "הנותן והמקבל נעשים לב אחד" (רש"י על אתר).

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר