סקר
האם אתה לומד דף יומי עם תוספות?


 

שאלות חזרה / איתן יואלמן

כתובות פב-פט

 

שאלות:

1. ביטוי מקביל ל'טוב צפור אחת ביד משתיים על העץ'
2. מתי פעולת שליח אינה מועילה
3. האם יתכן שדיין יסמוך על עדות של עד אחד
4. מעשה בדיינים שפסקו כר' טרפון שמועילה תפיסה וציוה ריש לקיש להחזיר את הדין. ואמר לו רבי יוחנן עשית את שיטת ר"ע כשל תורה. במה נחלקו (רמז: כמי פוסקים במחלוקת עם ר"ע)
5. שכן או קרוב עם אותו השם ויש לנו ספק למי המת התכוון להוריש את נכסיו. מי עדיף
6. מנין לכפיה דתית של מצוות עשה
7. למה רב נחמן הצטער למרות שנתן עצה טובה לקרובת משפחתו
8. במקרה של בעל חוב וכתובת אשה וקיימת האפשרות לשלם רק לאחד מהם (ישנה קרקע אחת). איזה מהם קודם ולמה.
9. מתי לפי נהרדעי האשה יכולה לערוך 'מכירת חיסול' והיורשים לא ישביעו אותה
10. אלו נשבעים ונוטלים 
11. רבא אמר שפוגמת שבועתה מדרבנן מ-2 סיבות : 'כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא ___ ב ) אין נשבעין על כפירת ___ קרקעות.
 

תשובות

1. 'בוצינא טב מקרא' - דלעת קטנה טובה מדלעת גדולה. האומר לחבירו קח לך דלעת קטנה בגינתי או המתן עד שיגדילו וקח גדולה טוב לו ליקח הקטנה מיד כי לא ידע מה יולד יום (רש"י).
2. שליח התופס מטלטלין של לוה לצורך בעל חוב ובכך מפסיד בתפיסתו בעלי חוב אחרים - לא קנה
3. 'קים לי בגוויה' (מכיר בו שאינו משקר)
4. האם: לכו"ע הלכה כרבי עקיבא ונחלקו אם טעה בדבר משנה חוזר.
לכו"ע טעה בדבר משנה חוזר ונחלקו האם הלכה כר"ע אף כנגד רבו (ר'טרפון) או רק כנגד חבירו.
לכו"ע אין הלכה כר"ע כנגד רבו ונחלקו האם רבי טרפון היה רבו או חבירו
לכו"ע היה חבירו ונחלקו האם נאמר הלכה כר"ע או שנאמר מטין כר"ע שמשמעו רק לכתחילה.
5. שכן. 'טוב שכן קרוב מאח רחוק' (משלי כז,י)
6. במצות עשה - כגון שאומרין לו עשה סוכה ואינו עושה לולב ואינו עושה - מכין אותו עד שתצא נפשו.
7. למרות שכתוב בישעיהו 'מבשרך לא תתעלם' סבר אח"כ 'עשינו עצמנו כעורכי הדיינים' (אבות)+אדם חשוב צריך להזהר יותר במעשיו שמא יש צד כיעור ויהיה חילול ה' ! (ריטב"א)
8. בעל החוב. יותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא
9. מס מהמלך (כרגא) , מזונות ולקבורה –אין צורך בהכרזה לפי שהדבר דחוף.
10. השכיר, הנחבל, הנגזל, ושכנגדו חשוד על השבועה, חנווני על פנקסו והפוגם שטרו שלא בעדים.
11. כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין והיא נשבעת ונוטלת. ב ) אין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר