סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

כתובות סא-סז

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. אישה המשחקת... שחמט?
ב. "השתא אתי השתא אתי"?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שבגלל 4 היא יושבת על 4 (ובקיצור - "4X4")?
ב. ש"הוציא את המיץ" למישהי?
ג. שעל שניהם ראוי לומר "סמוך על סמוך"?
ד. "ענייה זו" ולא מחמת חוסר אמצעים?
ה. 1. שמת בערב יום כיפור? 2. שלא אכלו סעודה מפסקת בערב יום כיפור?
 

3. מה המשותף ל:

א. קירחים, זללנים, מכוערים?
ב. בריאים, בעלי עיניים גדולות, חינניים?
ג. אב, בן, פשתן?
ד. יעקב אבינו ורבי חמא בר ביסא ביחס כל אחד מהם אל בנם – בהתאמה – יוסף ור' אושעיא?
ה. בתו של רבי חנינא בן חכינאי, בנו של רב חמא בר ביסא, רבי עקיבא?
 

4. השלם:

א. "......... שוברת חצי גופו של אדם".
ב. "אינו....... מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו".
ג. "רוצה אשה בקב ו............. מעשרה קבין ו...........".
 

5. שונות:

א. היכן מצאנו... מסדר זיהוי?
ב. היכן יש ביטוי לפתגם העממי: "על טעם וריח אין להתווכח"?
ג. בסיפור "מעשה העז" פותח עגנון ב"מעשה בזקן אחד שהיה גונח מלבו. באו ושאלו לרופאים. אמרו שישתה חלב עזים וכו'". מה לנ"ל ולענייננו?
ד. מניין, שגם "בבתים הכי טובים" מתרחשים בתקופת הגמרא מקרי גירושין?
ה. אמצע היום, והנה אישה דולקת אחרי חברתה בצעקות רמות – מה קרה?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "...איכא בינייהו... ונדרשיר (רש"י:...ושחוק שקורין אישקקי"ש (=שחמט) וכו'", ס"א: סמוך למשנה.
ב. "כי הא דרב רחומי הוה שכיח קמיה דרבא במחוזא...הוה מסכיא דביתהו השתא אתי השתא אתי וכו'", ס"ב: 12 למעלה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "ארבע יושבת בקתדרא" (ס"א. 6 לפני ההתרחבות),דהיינו, אם האישה הכניסה לבעלה ארבע שפחות, יושבת על קתדרא = כיסא בן ארבע רגליים.
ב. ההוא רומאי, שסחט מאישה אחת הבטחת נישואין לאחר שאכל בפניה רימון וגרם לה לבלוע רוק שהחלה אותה, עד שלאחר קבלת הסכמתה להינשא לו גרם לה לפלוט הכול ולרפאה, ס"א: 9 למעלה, ד"ה "ההוא רומאה".
ג. ר' אבהו ור' יוחנן, כל אחד לחוד, היה סמוך בבית המרחץ על כתפי אחרים, וכשקרתה מפולת, נחלצו שני הסמוכים הללו וסמכו את סומכיהם, ס"ב. ברבע התחתון.
ד. אשתו של רבי חנניה בן חכינאי, שכאשר ראתה אותו בפתאומיות אחרי שתים עשרה שנות היעדרות "פרח רוחה אמר לפניו רבש"ע ענייה זו זה שכרה בעא רחמי עלה וחייה", ס"ב: מעל הרבע התחתון.
ה. 1. רב רחומי, ס"ב: 12 למעלה. 2. רב יוסף ואביו רבא, ס"ג. 4 לפני ההתרחבות.

3. מה המשותף ל:
א. שלוש תכונות שליליות, שכל אחת מהן נובעת - בין השאר – ממעשה מסוים, או מאכילת מאכל מסוים בשעת ההריון, ס: 3 למטה.
ב. שלוש תכונות חיוביות, שכל אחת מהן נובעת –בין השאר – מאכילת מאכל מסוים בשעת ההריון, ס: בשורה התחתונה.
ג. בשלושה אלו אין הבעל רשאי לכפות את אשתו לשרתו: "אינו כופה לא לעמוד לפני אביו ולא לעמוד לפני בנו... רבי יהודה אומר אף אינו כופה לעשות בפשתן, ס"א: 6 לפני ההתרחבות.
ד. שניהם כיבדו את בנם מעבר למקובל ביחסי אב – בן: יעקב השתחווה ליוסף ("תעלא בעידניה סגיד ליה") ורבי חמא בר ביסא קם - אמנם בטעות - מפני בנו (ס"ב: בהתרחבות השנייה).
ה. שלושתם לא זוהו במפגשם הראשון עם אביהם או עם חותנם, ס"ב: בשליש התחתון וכן ס"ג. בשליש העליון.

4. השלם:
א. "אנחה שוברת חצי גופו של אדם", ס"ב. 9 למעלה.
ב. "אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו", ס"ב: 1 למעלה.
ג. "רוצה אשה בקב ותיפלות מעשרה קבין ופרישות", ס"ב: 4 למעלה.

5. שונות:
א. כשהגיעה לפני שמואל גרושה שסירבה להיניק את תינוקה, יזם שליחו מסדר זיהוי מתוך קבוצת נשים, וכשהתינוק הביט רק בה התברר שהוא מכיר אותה, ועל כן מחובתה להיניקו, ס. ברבע העליון.
ב. בסוף האירוע הנ"ל, בתשובה על שאלה "סומא (=התינוק) מנא ידע" (=לזהות את אימו) משיבה הגמרא:"בריחא ובטעמא", ס. בשליש העליון.
ג. "גונח יונק חלב בשבת" (ס. 5 לפני ההתרחבות) רש"י, ד"ה יונק חלב: "משום רפואה ורפואתו חלב עז". יצוין, שהמקור לדברי רש"י הוא המסופר במסכת בבא קמא פ. ד"ה "מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מלבו וכו'".
ד. "כלתיה דרב זביד אימרדא" (רש"י: "ואמרה מאיס עלי"), ס"ג: 5 למטה.
ה. אשתו של רבא רודפת אחרי אלמנתו של אביי, כדי לגרשה מן העיר, ובכך להרחיק אותה מבעלה, ס"ה. מתחת לאמצע העמוד.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר