סקר
המסכת שהיתה הכי קשה:


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

כתובות כו-לב

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. כרכום שאינו פרח?
ב. מעון?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שחרף ההקפדה המוחלטת על מניעת ביטול תלמיד מבית הספר ("אפילו לבנין בית המקדש"), הוציאוהו משם?
ב. יוחנן (לאפוקי מרבי יוחנן)?
 

3. מה המשותף ל:

א. שרשראות, ענפים, כלבים, אווזים?
ב. נפילה מגובה, הכשת נחש, מוות משודדים, טביעה?
 

4. השלם:

א. "מה לי לשקר במקום.......... לא אמרינן".
ב. "בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא......... על ידם".
 

5. שונות:

א. בחוזה של חברה להשכרת ג'יפים נזכר, בין השאר, סעיף האוסר על השוכר לנסוע בהם בנחל דרגות שבו מים רבים. מה לכל זה ולענייננו?
ב. איזה כלי קיבול מלא פירות מבשר דווקא אירוע שלילי?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "עיר שכבשוה כרכום (=מצור) כל כהנות שנמצאו בתוכה פסולות", כ"ז. ברישא של המשנה.
ב. "אמר ר' זכריה בן הקצב המעון הזה לא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו עובדי כוכבים לירושלים ועד שיצאו", כ"ז: 6 למטה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "מעשה באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו ואמר זכורני כשאני תינוק ומורכב על כתפו של אבא והוציאוני מבית הספר והפשיטוני את כותנתי והטבילוני לאכול בתרומה לערב", כ"ו. 2 למעלה.
ב. (בהמשך לתשובה הקודמת): "ור' חייא מסיים בה וחבירי בדילין ממני והיו קורין אותי יוחנן אוכל חלות והעלהו רבי לכהונה על פיו", כ"ו. 6 למעלה.

3. מה המשותף ל:
א. ארבעתם שימשו אמצעי מיגון והתרעה נגד חדירת אויב, כ"ז. בהתרחבות הראשונה.
ב. "דין ארבע מיתות לא בטלו", דהיינו מי שלאחר ביטול הסנהדרין נתחייב בידי שמיים באחת מארבע מיתות בית דין, מקבל את עונשו באחד מסוגי האסונות החריגים הנ"ל, ל: 1 למעלה.

4. השלם:
א. "מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן", כ"ז: 9 למעלה.
ב. "בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם", כ"ח: מעל אמצע העמוד.

5. שונות:
א. "דההוא גברא דאגר ליה חמרא לחבריה א"ל לא תיזיל באורחא דנהר פקוד דאיכא מיא וכו'", כ"ז: 2 למעלה.
ב. "אחד מן האחין שנשא אשה שאינה הוגנת לו באין בני משפחה ומביאין חבית מליאה פירות ושוברין אותה באמצע רחבה ואומרים אחינו בית ישראל שמעו אחינו פלוני נשא אשה שאינה הוגנת לו... וזו היא קצצה", כ"ח: 4 למטה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר