סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 916

"תניא הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים שנא' צינים פחים בדרך עיקש שומר נפשו ירחק מהם"

כתובות ל ע"א


מסביר רש"י צינים פחים - קור וחום בידי שמים, אם באים פורענויות על האדם, גזירת המלך הוא, חוץ מצינים ופחים – שפעמים שבאים בפשיעה, בידי אדם נינהו – שלא מגזירת המלך. תוס' מוסיפים שמשאר עונשים לא יכול אדם לשמור עצמו, אבל צינים פחים לעולם לא יבואו על אדם באונס אם רוצה להזהר. תוס' במס' מגילה בדף כ"ה. שואלים על דברי גמרתנו שתי קושיות מענינות: בתהילים קמ"ז נא' שאין אדם מסוגל לעמוד בפני הקור של הקב"ה, "מלפני קרתו מי יעמוד", ולכאורה עומד הפסוק בסתירה לדברי גמרתנו, שנא' צינים פחים אינם בידי שמים אלא בידי אדם, מדוע נא' בפסוק שאין אדם יכול להשמר מפני הקרה של הקב"ה, ועונים תוס' כוונת הכתוב בתהלים, אם היה הקב"ה משליך את כל קרתו בבת אחת כפי שכתוב בתחילת הפסוק "משליך קרחו כפתים" לא היה ניתן לעמוד בה, אבל כיוון שאין הקב"ה מעניש את בריותיו בנסיון קשה זה, והקרה אינה ניתנת במלוא עוצמתה, שוב ניתן להגיד הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים, ויכול אדם להשמר מהצינה. ממשיך תוס' ושואל קוש' שניה, גם לא קשה מהא דכתיב "ואין נסתר מחמתו", נאמר בתהלים שאין אפשרות להסתר מן החמה דהיינו מן השמש, וזה עומד בסתירה למה שנא' אצלנו הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים, כשהתרגום של פחים לפי פרושו של רש"י ושאר הראשונים – חום, משמע שיש באפשרותו של אדם להסתתר מן החום, מסביר תוס' שהפסוק "ואין נסתר מחמתו" מדבר בעוברי דרכים, אבל כל זמן שאדם בביתו ודאי יכול הוא להנצל ממנו. המהרש"א בחי"א שם מסביר לפי"ז את הפסוק "צינים פחים בדרך עיקש" הצינים פחים שולטים בדרכים ושומר נפשו ירחק מהם, היינו לא להסתובב בדרכים בשעת הצינה ובשעת החום ובכך יכול אדם להנצל.
הגאון החיד"א בספרו ככר לאדן מוסיף הסבר בדברי הפסוק, נאמר צינים פחים בדרך עיקש, מה ענין עיקש לצינים פחים, "לפי שכתבו הראשונים שאין צינים פחים אלא בדרכים כפי שהוכיחו מן המקראות לפני קרתו מי יעמוד, ואין נסתר מחמתו, והנה דרכם של בני אדם שמזלזלים בקור וחום ולמרות שיאמרו להם החכמים אל תצאו בשעת הקור או בשעת החום, הנה אזנים להם ולא ישמעו, ובעקשותם כי רבה יצאו אל הקור ואל החום, באומרם הן לי לא יקרה מאומה, אבל אם העיד בנו המקרא אין נסתר מחמתו, ולפני קרתו מי יעמוד, נופלים המה בפח יקוש בצינים ופחים, וזהו שאמרו צינים פחים בדרך עיקש, העיקש היוצא לדרך בצינים פחים ואינו שומר תוכחת מוסר, אבל שומר נפשו ירחק מהם, לא רק מהצינים פחים אלא גם מן העקשים.

(האדמו"ר מטאלנא שליט"א)

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר