סקר
כמה לומדי דף יומי יש בארץ ובעולם להערכתך?
עד 60,000
60,000-90,000
90,000-120,000
מעל 120,000


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

דינא הוא דרבה בר הונא

מועד קטן כה ע"ב

 
"כי נח נפשיה דרבה בר הונא ורב המנונא אסקינהו להתם, כי מטו אגישרא קמו גמלי. אמר להו ההוא טייעא: מאי האי? אמרו ליה: רבנן דקא עבדי יקרא אהדדי. מר אמר: מר ניעול ברישא, ומר אמר: מר ניעול ברישא. - אמר: דינא הוא דרבה בר הונא ליעול ברישא. חליף גמליה דרבה בר הונא, נתור ככיה ושניה דההוא טייעא".

קשה, למה נענש אותו טייעא, וכי איזה עוול עשה? והלא דין הוא שצריך להכריע ולהעביר את את אחד החכמים ראשון, אחרת לא יעברו כלל! וכעין זה מצינו בכמה מקומות שבאין הכרעה ברורה אזלינן בתר שודא דדייני. ועוד שהקדמת חכם בן חכם על פני חכם סתם סברה נכונה היא, שכן מצינו בכמה מקומות שיש מעלה בצדיק בן צדיק ובחכם בן חכם!

אלא שאותו טייעא נפגע כי טעה בהכרעתו. וכמו שאמרו לעיל בעמוד א' – "מילתא דבחייה לא סבירא ליה, השתא ליקום ליעבד ליה?!", שבודאי היה רבה בר הונא קופץ ומוותר ראשון בענוותנתו, שהרי דוקא בו בחר רבא לקמן בדף כח ע"א להדמות לו ולבקש קמי שמיא לזכות בענוותנותו.תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר