סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

דיוק וחידוש ברש"י

חגיגה דף י

 

עמוד א

רש"י ד"ה מתלמוד למשנה. אם שמש את החכמים שהן מדקדקין ליתן טעם משניות להבין המשניות הסותרות זו את זו ולמצוא טעם לפטור ולחובה לאיסור ולהיתר שהמשנה זו קרוי תלמוד ואם יצא מהן ונתן עסקו לגירסת המשניות שוב אין לו שלום בדבר הוראה שאין הוראה נכונה בדבר משנה שכמה משניות יש שאין דבריהן מכוונין ותירצום בני הש''ס הכא במאי עסקינן חסורי מחסרא הא מני רבי פלוני היא ואין הלכה כמותו:
במגילה דף כח ע"ב איתא כעין זה ברש"י בפירושו על צנא מלא ספרי וז"ל הי צנא מלא סיפרי. אינו אלא כסל שמילאוהו ספרים ואין מבין מה בתוכה אף שונה הלכות ולא שימש ת''ח ללמוד שיבינוהו טעמי משנה ופעמים שדברי משנה סותרין זה את זה וצריך לתרצה כגון הכא במאי עסקינן וכגון הא מני רבי פלוני היא וכגון חסורי מיחסרא אינו יודע מה שונה:
והנה לנו שני הבדלים ברש"י, האחד בסידור הדברים דבחגיגה סידרם כך א.הכא במאי עסקינן ב.חסורי מיחסרא ג.הא מני רבי ובמגילה סידרם כך א.הכא במאי עסקינן ב.הא מני רבי ג.חסורי מיחסרא, וההבדל השני דבחגיגה כתב הא מני רבי פלוני ואין הלכה כמותו,
ויש לחלק בהסבר הדברים שבמגילה מדובר באדם שאף פעם לא שימש תלמידי חכמים ועל כן לא מנסה לפסוק ולהכריע בדבר הלכה ובדברים הדומים לשינון ההלכה ע"כ כתב רש"י דחסר לו בידיעת הדברים ובהבנתם בדרך זו ונקט סידורם על פי הפעמים בש"ס שהגמרא מתרצת המשניות באופנים שונים ומספר פעמים הרב ביותר הוא התירוץ הכא במאי עסקינן ואחריו בסדר הזה הא מני רבי ואחריו חסורי מיחסרא,
אבל בחגיגה מדובר באדם ששימש תלמידי חכמים ומכיר את דרך הלימוד ופנה מדרך זו ללמוד בדרך שינון, ואדם זה מכיר בערכו וחושב שעדיין כן יכול להכריע בדבר הלכה ע"כ כתב רש"י הא מני רבי ואין הלכה כמותו כי תירוץ זה הוא רק במקומות מועטים מאוד כי ברוב פעמים שנאמר הא מני רבי פלוני אזי ההלכה כמותו ולא יבוא לידי מכשול, ועל כן רש"י סידרם גם באופן זה שהא מני רבי פלוני ואין הלכה כמותו הוא במספר פעמים הכי פחות בש"ס,
עוד יש לדייק בשולי הדברים שהתירוץ הכא במאי עסקינן לא מופיע אפילו פעם אחת לא במסכת מגילה ולא בחגיגה אלא הוא הרב ביותר בש"ס (פי כמה מהשניים הנוספים) והתירוצים הא מני וחסורי מיחסרא במגילה מופיעים כל אחד שני פעמים וע"כ סידרם רש"י על פי מספרם בכל הש"ס שהא מני רבי רב יותר מחסורי מיחסרא, ובחגיגה סידר קודם חסורי מיחסרא ותירוץ זה מופיע שלש פעמים במסכת זו, והא מני מופיע שני פעמים.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר