סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


קללת הדיוט

מגילה טו ע"א

 
"ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך, שהרי שני גדולי הדור ברכום שני הדיוטות ונתקיימה בהן, ואלו הן: דוד ודניאל, דוד - דברכיה ארונה, דכתיב ויאמר ארונה אל המלך וגו'. דניאל - דברכיה דריוש, דכתיב אלהך די אנת פלח לה בתדירא הוא ישיזבינך.
ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך, שהרי אבימלך קלל את שרה הנה הוא לך כסות עינים, ונתקיים בזרעה...
".

רבי חנינא הוא הסובר במסכת שבת דף קנו ע"א: "יש מזל לישראל", כלומר שלא ניתן לשנות את אשר נקבע במזל. והוא הסובר: "הכל בידי שמים - חוץ מיראת שמים" (ברכות דף לג ע"ב; מגילה דף כה ע"א; נדה דף טז ע"ב). וגם: "הכל בידי שמים, חוץ מצינים פחים" (בבא מציעא דף קז ע"ב; בבא בתרא דף קמד ע"ב; עבודה זרה דף ג ע"ב).
למרות זאת סובר רבי חנינא שלא כל הפרטים צפויים ומקובעים מראש. וניתן להשפיע על המציאות במעשים ובתפילות, ואפילו בברכות ובקללות אין להקל ראש כי יתכן שישפיעו. ולא רק קללת חכם שאפילו בחנם היא באה (סנהדרין דף צ ע"ב; מכות דף יא ע"א) ואפילו על תנאי (מכות שם). אלא גם קללת הדיוט עשויה להתקיים אם יש בה הצדקה מסויימת (מכות שם).

וראה בקישור זה.
ובקישור זה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר