סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

רבי אליעזר ורבי יהושע

תענית ב ע"א


/משנה/. מאימתי מזכירין גבורות גשמים?
רבי אליעזר אומר: מיום טוב הראשון של חג.
רבי יהושע אומר: מיום טוב האחרון של חג.
אמר לו רבי יהושע: הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג, למה הוא מזכיר? -
אמר לו רבי אליעזר: אף אני לא אמרתי לשאול, אלא להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו. -
אמר לו: אם כן לעולם יהא מזכיר!
אין שואלין את הגשמים אלא סמוך לגשמים.
רבי יהודה אומר: העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג - האחרון מזכיר, הראשון אינו מזכיר. ביום טוב ראשון של פסח - הראשון מזכיר, האחרון אינו מזכיר.

בויכוח בין רבי אליעזר ורבי יהושע המשנה לא מביאה את תשובת רבי אליעזר, אולי כך רבי יהודה הנשיא מדגיש שהלכה כרבי יהושע.

בעמוד הבא [ מסכת תענית דף ב עמוד ב] הגמרא מביאה ברייתא מפורטת על הנדון במשנה.
מתעוררת שאלה עקרונית: הרי יש להניח שהברייתא היתה ידועה ל"רבי" עורך המשנה, שהרי מוזכרים בה חכמים מדורות שלפניו, ואף מוזכרת בה דעתו שלו - של "רבי" [="רבי יהודה הנשיא"], ומדוע "רבי" קיצר? אלא יש לענות על כך שתי תשובות שונות ועקרוניות:

א.

"רבי" באמת קיצר בכוונה את המשנה [כלומר, קיצר את הברייתא וכתב רק חלק ממנה במשנה] כדי לרמוז על הכלל
"דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב" - תלמוד בבלי מסכת גיטין דף ס עמוד ב.
ונדגיש: את העניין הזה "רבי" מדגיש דווקא בתחילת מסכתות!

ב.

אולי "רבי" בא להדגיש שאין הלכה כדעות שבברייתא אלא רק כאלה שבמשנה, וכדי להדגיש שהלכה כרבי יהושע הביא גם את דעתו של רבי אליעזר. ונוסיף, "רבי" מדגיש שכעיקרון בש"ס הלכה כרבי יהושע נגד רבי אליעזר שהיה "שמותי". ורבי אליעזר היה בר פלוגתא גדול של רבן גמליאל דיבנה - סבו של רבי יהודה הנשיא! ובזה "רבי" רומז שאין הלכה כרבי אליעזר ה"מתנגד" של רבן גמליאל הנשיא, ובכל זאת ראה "רבי" להזכיר במשנה הראשונה במסכת את שמו של רבי אליעזר - משום כבודו!

הערה: גם בתחילת מסכת ברכות - מסכת ברכות דף ב עמוד א - מובאת ברייתא שמרחיבה מאד את מה שנאמר במשנה הראשונה לגבי זמן קריאת שמע בערב!

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר